A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

STYPENDIA SOCJALNE - od 2 do 16 września składanie wniosków

30.08.2019
Informujemy, że wydawanie wniosków dla osób ubiegających się o stypendium socjalne rozpoczyna się w poniedziałek 2 września r. w Gminnym Zespole Obsługi Szkół  - Urząd Gminy Limanowa, pokój nr 31.
 
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
  • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z m-ca poprzedzającego składanie wniosku tj. sierpień 2019, (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 528 zł),
  • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha przeliczeniowych
    w gospodarstwie rolnym za rok 2019,
  • decyzję lub zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
  • decyzję lub odcinek o wysokości pobieranej emerytury lub renty,
  • potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
  • oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiągalnych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
  • oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodu nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi  dokumentami.
 
TERMIN SKŁADANIA  KOMPLETNYCH WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 16 września br.

W załączniku poniżej - druk wniosku.

 

Liczba wyświetleń: 1593
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30