A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Obwieszczenie z dn. 12.08. 2019

13.08.2019
W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 55482 na terenie działki ew. nr 836 w miejscowości Stara Wieś", Wójt Gminy Limanowa informuje, że w przedmiotowej sprawie Urząd wystąpił do odrębnych organów o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie zajęło stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Ponadto informuję, że Urząd jest w posiadaniu opinii biegłego sądowego o specjalizacji telekomunikacja ruchoma (systemy telefonii komórkowej).

Stosownie do treścią art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo zapoznać się z zebrana dokumentacją w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. W przedmiotowej sprawie Strony mogą przedstawiać swoje stanowisko oraz uczestniczyć we wszelkich czynnościach w toku postępowania.

Akta postępowania znajdują sie w Urzędzie Gminy Limanowa, ul. M.B. Bolesnej 18B, pokój nr 6 i są dostępne w godzinach pracy Urzędu, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.00 ( tel. 18 263 00 39).


Liczba wyświetleń: 274
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30