A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nadanie Sztandaru Szkole w Rupniowie oraz rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Patronie

17.05.2019
16 maja 2019 roku Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie został uroczyście nadany Sztandar. O godzinie 9.15 przed budynkiem szkoły zebrali się uczniowie wszystkich klas. W odpowiednim porządku przeszli do kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie o godzinie 9.30 została odprawiona uroczysta koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem proboszcza parafii Nowe Rybie – księdza Jerzego Kulpy.


 
Około godziny 11.00 rozpoczęły się szkolne uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu szkoły pani dyrektor Danuta Dębska powitała zebranych gości: panią Małgorzatę Lenartowicz - starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie, pana Jana Skrzekuta - Wójta Gminy Limanowa, ks. Jerzego Kulpę - proboszcza Parafii Nowe Rybie, panią Edytę Król - dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół, pana Stanisława Adama Kitę - wiceprzewodniczącego Rady Gminy Limanowa i sołtysa Rupniowa, pana Wojciecha Korabika - kierownika Wydziału Kultury i Promocji, pana Henryka Zapałę - naczelnika OSP Rupniów, panią Marię Franczak – przewodniczącą KGW Rupniów, panią Rozalię Rojek - przewodniczącą KGW Rupniów-Bednarki, panią Małgorzatę Mróz - pedagoga Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, pana Stanisława Jacka Kołodziejczyka  z Towarzystwa Miłośników Zabytków Krakowa, pana Czesława Świątko - emerytowanego nauczyciela naszej szkoły, panie pełniące funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców w poprzednich kadencjach: Krystynę Ziębę, Małgorzatę Kokoszkę, Radę Rodziców szkoły z przewodniczącą p. Edytą Franczak, absolwentów szkoły,  a zarazem autorów hymnu - Olgierda Halotę i Kacpra Ślusarczyka. Podziękowała wszystkim darczyńcom i przyjaciołom szkoły. Szczególną wdzięczność wyraziła wobec Rady Rodziców, która dzięki własnym inicjatywom zebrała potrzebną kwotę na zakup Sztandaru. Rada Rodziców uroczyście przekazała sztandar pani dyrektor Danucie Dębskiej, a ona wręczyła go pocztowi sztandarowemu uczniów.

Przekazanie sztandaru

Po zakończeniu ceremonii przekazania, odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy Sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele uczniów wszystkich klas. Kolejnym punktem była krótka prezentacja Sztandaru. Zebrani mogli zobaczyć, jak wygląda jego awers i rewers. Dyrektor pani Danuta Dębska przedstawiła jego wygląd: Sztandar, obszyty złotymi frędzlami, jest umieszczony na drzewcu z okuciami i głowicą. Na rewersie sztandaru: na biało czerwonym tle - naszych barwach narodowych, w centralnym miejscu umieszczono Godło Polski - orła w koronie, który jest znakiem początków Państwa Polskiego, dumy i autonomii. Kochamy naszą ojczyznę, staramy się znać i szanować jej historię, jej tradycje i symbole. Na awersie na szafirowym tle widnieje: nadruk wykonany techniką fotograficzną, jako wykadrowana kopia portretu patrona szkoły Stanisława Wyspiańskiego - "Autoportret szafirowy" z 1894r. Wokół złotymi literami nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie oraz pod portretem motto: "Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny" (cytat z  dramatu St. Wyspiańskiego „Powrót Odysa”).
Pani Dyrektor Danuta Dębska podkreśliła w swoim przemówieniu, jak wielkim wydarzeniem jest dzień nadania Sztandaru dla całej szkoły. Oświadczyła, że Sztandar, który miała zaszczyt przyjąć w imieniu naszej społeczności szkolnej, jest symbolem więzi integrującym szkołę i jej najbliższe środowisko. Będzie znakiem łączącym tych, którzy opuszczają progi szkoły, obecnych, jak i przyszłych uczniów. To również znak rozpoznawczy, symbol naszego zakorzenienia w historii i tradycji Polski - Naszej Ojczyzny. Zwracając się szczególnie do uczniów, podkreśliła, że dokonując życiowych wyborów powinni kierować się honorem, uczciwością, szacunkiem i skromnością oraz pamiętać o tym, że  są spadkobiercami dorobku historyczno-kulturowego Polaków i powinni czerpać z dziejów Polski to, co najpiękniejsze. Wzruszające przemówienie zamykało najważniejszą część uroczystości, jednak nie stanowiło jej końca.

Kolejnym miłym akcentem była część artystyczna przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani Urszuli Pałki i Wioletty Bukowiec. Prowadzące  przeczytały fragmenty prac uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w Konkursie o Złote Pióro Dyrektora Szkoły. Ciewawym fragmentem tej części była projekcja filmu wyreżyserowanego przez uczniów, którego treść stanowiła wirtualna wędrówka po szkole. Zgromadzeni mogli podziwiać nauczycieli oraz uczniów podczas codziennej nauki i pracy. W projekcji nie zabrakło również miejsca na wspomnienia. Uczniowie w swoim filmie pochwalili się osiągnięciami oraz przedstawili relację z wydarzeń i konkursów, które miały miejsce w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w ostatnich kilkunastu latach. Ten uroczysty dzień uświetnili również pięknym śpiewem i recytacją wierszy patrona szkoły.             
Po części artystycznej zabrali głos zaproszeni goście, którzy w swych wypowiedziach podkreślili wyjątkowy charakter tej uroczystości.Pozostawili również swoje wpisy w Kronice Szkolnej.


Wydarzenie nadania Sztandaru Szkole Podstawowej w Rupniowie było dla całej  społeczności szczególnym wydarzeniem i pozostanie w pamięci rodziców, nauczycieli i uczniów na wiele lat.
 
W tym samym dniu w Szkole Podstawowej w Rupniowie odbył się XIII Gminny Konkurs o Życiu i Twórczości Stanisława Wyspiańskiego. W tym roku uczniowie wykazywali się wiadomościami na temat losów i twórczości artysty w konkursie wiedzy. Zmagania konkursowe odbyły się w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV – VI i VII, VIII, III gimnazjum. Uczestnicy pisali sześćdziesięciominutowy test, odpowiadali na pytania związane z malarstwem, dramaturgią, życiem prywatnym Stanisława Wyspiańskiego. Wiedza dzieci i młodzieży okazała się imponująca, doskonale poradzili sobie m.in. z rozpoznaniem tytułów obrazów artysty oraz szczegółami biograficznymi, dotyczącymi jego rodziny.


Wyniki konkursu:
 
kategoria klasy IV – VI:

I miejsce: Karol Furtak – Szkoła Podstawowa w Pasierbcu
II miejsce: Mateusz Radzięta – Szkoła Podstawowa w Pisarzowej
III miejsce: Emilia Zoń – Szkoła Podstawowa w Starej Wsi II

wyróżnienia: Martyna Halota – Szkoła Podstawowa w Rupniowie
Klaudia Kotlarz – Szkoła Podstawowa w Wysokiem

 
kategoria klasyVII, VIII szkoły podstawowej i III giumnazjum:
I miejsce: Natalia Dutka – Szkoła Podstawowa w Męcinie I
II miejsce: Paulina Tobiasz – Szkoła Podstawowa w Pisarzowej
III miejsce: Mariusz Jasica – Szkoła Podstawowa w Mordarce

wyróżnienie: Laura Woźniak – Szkoła Podstawowa w Kłodnem


 
Organizatorzy i młodzież szkolna składają podziękowania sponsorom, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie konkursu i zakup nagród dla wszystkich uczestników. Sponsorami konkursu byli:
Urząd Gminy Limanowa
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Limanowej
Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut
Edyta Król - dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Limanowej
Stanisław Piegza – kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich
Wojciech Korabik – kierownik Wydziału Kultury i Promocji
Stanisław Młyński – przewodniczący Rady Gminy Limanowa
Stanisław Adam Kita – wiceprzewodniczący Rady Gminy Limanowa, sołtys wsi Rupniów
Usługi - Handel Mała Gastronomia Joanna Sułkowska

Koordynatorami konkursu byli następujący nauczyciele: Magdalena Raczek, Maria Smoter, Bogumiła Bubula i Monika Zaręba wraz z dyrekcją szkoły: Danutą Dębską i Robertem Piwowarczykiem.
 


Liczba wyświetleń: 1439
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30