A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Współpraca z Gminą Skarbimierz oficjalnie nawiązana

16.04.2019
Wizyta delegacji Gminy Limanowa w Gminie Skarbimierz w dniu 13 kwietnia br. i podpisane tam „Porozumienie Ramowe o Współpracy Partnerskiej pomiędzy Gminą Limanowa a Gminą Skarbimierz” zapoczątkowały oficjalną współpracę obu samorządów. Pod Porozumieniem podpisy złożyli: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut i Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński; ze strony gospodarzy – Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit i Skarbnik Urszula Zacierka.

Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy Limanowa towarzyszyli Kierownik Wydziału Kultury i Promocji Wojciech Korabik, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał oraz przedstawiciele społeczności wsi Męcina na czele z ambasadorem dr. Stanisławem Smoleniem.

Współpraca między Gminą Limanowa, a Gminą Skarbimierz ma na celu umocnienie historycznych więzi łączących społeczności obu samorządów, co wynika z faktu, iż wiele rodzin z Limanowszczyzny, zwłaszcza z Męciny wyjechało w 1945 roku na tereny dzisiejszej gminy Skarbimierz, a w szczególności do wsi Lipki w ramach zagospodarowywania Ziem Zachodnich przyznanych Polsce mocą decyzji międzynarodowej Konferencji w Poczdamie.W myśl podpisanego Porozumienia władze obu gmin będą realizować powyższy cel poprzez:
- okresowe spotkania przedstawicieli obu gmin, poświęcone wymianie doświadczeń w zakresie rozwijania samorządności oraz kreśleniu planów wspólnych przedsięwzięć na kolejne lata,
- ustanowienie kontaktów kulturalnych, w których wiodącą rolę będą odgrywać Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi wraz z filiami i Gminna Biblioteka Publiczna w Skarbimierzu
- wzajemne zaproszenia na imprezy sportowe i strażackie,
- rozwijanie współpracy miedzy kołami gospodyń wiejskich i stowarzyszeniami funkcjonującymi w obu gminach
- wzajemne wyjazdy dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej.

Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut i Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit w trakcie podpisania umowy
 
 
Delegacja z Limanowej wzięła udział w XIII. Konkursie na Babę i Palmę Gminy Skarbimierz w Łukowicach Brzeskich. Udzieliła wywiadów dla obecnych tam mediów.Na miejscu w Lipkach delegacja odwiedziła miejscowy cmentarz, pochylając się w zadumie i modlitwie nad grobami najbliższych. Na spotkanie z mieszkańcami Lipek, rodziny wywodzące się z Limanowszczyzny przyniosły rodzinne pamiątki – zdjęcia i dokumenty oraz niekończące się opowieści o pierwszych latach budowania polskiej historii tych ziem.

W myśl podjętych uzgodnień m.in. w sierpniu br. zespół folklorystyczny z Gminy Limanowa weźmie udział w Gminnych Dożynkach Gminy Skarbimierz, które odbędą się w Lipkach. W ramach rewizyty, w 2020 roku do Limanowej przyjadą tamtejsi artyści na Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego "Beskidzkie Rytmy i Smaki".

W swych wypowiedziach Wójtowie Gminy Limanowa i Gminy Skarbimierz wyrażali przekonanie, że wspierana przez oba samorządy współpraca będzie inspirować i wzbogacać społeczeństwa obu gmin.

Relacja z wizyty delegacji z Gminy Limanowa w Gminie Skarbimierz - TV Skarbimierz:


 
Poniżej:

Treść Porozumienia Gmin

Informacja z XIII Konkursu na Babę i Palmę Gminy Skarbimierz
 
 

Liczba wyświetleń: 939
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30