A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

15.04.2019
Liczne grono mieszkańców gminy Limanowa zainteresowanych Programem "Czyste Powietrze", uczestniczyło w spotkaniu z Doradcą Energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które odbyło się 15 kwietnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.  Na spotkaniu obecni byli również Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego zastępca Wojciech Pazdan, poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk oraz kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Stanisław Piegza.



Program "Czyste Powietrze" skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo do osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
 
Uczestnikom programu udzielane będą dotacje i pożyczki za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Korzystając z Programu zyskać można zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tysięcy złotych.
 
Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:
 
  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania Programu
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 
Program będzie realizowany w latach 2018-2029 r.  Umowy podpisywane będą do 31.12.2027 r., a zakończenie wszystkich prac objętych umową ma nastąpić do 30.06.2029 r.
 
Warunek podstawowy:
- dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło spełniające wymagania programu
- dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/


Punkt informacyjny dotyczący Programu „Czyste Powietrze”

Przypominamy, że na terenie powiatu limanowskiego został utworzony punkt informacyjny dotyczący Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w siedzibie tut. Starostwa pod adresem: ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa, bud. B, pok. 347 (3 piętro) i jest czynny raz w miesiącu. Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać kompleksową informację na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych dostępnych form dofinansowania przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Pracownik Zespołu Klienta będzie  również służył pomocą w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie.
 
Po raz pierwszy punkt informacyjny będzie czynny w dniu 25.04.2019 r. w godzinach 12.00 – 15.00.

Informacja o kolejnych terminach konsultacji będzie przekazywana na bieżąco, po ich ustaleniu.
 


Liczba wyświetleń: 923
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30