Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Postanowienie Wójta Gminy Limanowa

25.10.2018
W toku postępowania wszczętego w dniu 26 czerwca 2018 r. przez Wójta Gminy Limanowa na wniosek podmiotu (inwestora), którym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej, z siedzibą w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obiektu mostowego
 
Wójt Gminy Limanowa postanawia nie nakładać obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia określonego jako:
 
"Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000242 w km 10+494 w ciągu drogi powiatowej nr 1551K Limanowa-Chełmiec w miejscowości Męcina wraz z dojazdami"
 
planowanego do realizacji w obrębie działek ewid. nr 717/6, 719, 997/2, 878/1, 878/2, 878/3, 878/4, 1081/1, 1081/2, 1081/3 na terenie miejscowości Męcina, Gmina Limanowa wymienionej w Karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia.
 
Treść postanowienia w załączniku poniżej.

Liczba wyświetleń: 2012
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne