A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Stypendia socjalne - składanie wniosków do 17 września!

29.08.2018
Do poniedziałku 17 września można składać wnioski o stypendia socjalne dla uczniów. Wnioski przyjmowane są w Gminnym Zespole Obsługi Szkół (pok. nr 31 w Urzędzie Gminy).

Kryterium dochodowe, które uprawnia mieszkańca do skorzystania z świadczenia to 514,00 zł na jednego członka rodziny.

Wypełnione wnioski należy składać  wraz z wymaganymi załącznikami :
- zaświadczenie o wysokości dochodów netto z m-ca poprzedzającego składanie wniosku  tj. sierpień 2018,
-  nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o liczbie ha przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym za rok 2018,
-  decyzję lub zaświadczenie o wysokości zasiłku rodzinnego,
-  potwierdzenie właściwego Urzędu Pracy o rejestracji bezrobotnych i o pobieranym zasiłku,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach, w przypadku podlegania zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od niektórych przychodów osiągalnych przez osoby fizyczne, potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego ryczałtu lub karty podatkowej za odpowiedni rok kalendarzowy,
- oświadczenie o dochodach, w przypadku osiągania dochodu nie podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Uwaga! Każdy wniosek musi być zaopiniowany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o stypendium. Świadczenie nie dotyczy dzieci z klas "0" oraz studentów.

Druki wniosków dla osób ubiegających się o stypendium socjalne wydawane są w Gminnym Zespole Obsługi Szkół lub można je pobrać poniżej. Poniżej także wniosek o przyznanie zasiłku w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.


Liczba wyświetleń: 1681
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30