Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Zmiany dla przedsiębiorców wchodzące w życie od 30 kwietnia

20.04.2018
Od 30 kwietnia 2018 r. zostają wprowadzone istotne zmiany dla przedsiębiorców m. in. wprowadzenie:

- tzw. „ulgi na start”,  z której przedsiębiorca może skorzystać przez pierwsze 6 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej nie płacąc składek na ubezpieczenie społeczne, po tym okresie będzie mógł skorzystać dodatkowo z ulgi „ małego ZUS”, przez kolejne 24 miesiące, z ulgi tej mogą skorzystać nie tylko osoby rozpoczynające działalność po raz pierwszy, ale też przedsiębiorcy, którzy podejmują działalność ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonują jej na rzecz byłego  pracodawcy. Regulacje tą określa art. 18 ust.1 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r., poz. 646) mówi, że ,,Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.

- instytucji działalności nieewidencjonowanej (będzie to działalność osoby fizycznej prowadzona na małą skalę, z której może skorzystać, a nie musi),  prowadzenie nie będzie uznawane za działalność gospodarczą, a w związku z tym nie będzie obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dochody z takiej działalności,  trzeba opodatkować (podatek dochodowy). W przypadku takiej działalności trzeba będzie prowadzić uproszczoną, dzienną ewidencję sprzedaży, a w zeznaniu podatkowym uwzględnić je jako przychody z innych źródeł – działalności nieewidencjonowanej. Ważne jest, aby przychód z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2018 jest to kwota 2100 zł brutto, czyli jeśli przychód z tej działalności nie przekracza kwoty 1050 zł brutto, można prowadzić działalność nieewidencjonowaną. Należy też mieć na uwadze, że w okresie ostatnich 60 miesięcy działalność gospodarcza nie była wykonywana. Wyjątek: jeśli na 1 rok przed wejściem w życie ustawy (czyli w okresie przed 30 kwietnia 2017 r.) nie byłeś wpisany do rejestru CEIDG albo zostałeś wykreślony z rejestru więcej niż rok przed wejściem ustawy – też możesz z tych przepisów skorzystać. Trochę to zamotane, wiem, ale o szczegóły najlepiej dopytywać w urzędach). Regulacje tą określa art. 5 ustawy z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz. U. z 2018 r., poz. 646) mówi, że „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należy z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz.650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”.

Dokonywane zmiany mają w sposób kompleksowy zreformować prawo gospodarcze w Polsce, pakiet pięciu  ustaw tzw. „Konstytucja biznesu” będzie zawierać regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, a są nimi ustawy z dnia 6 marca 2018 r. które w większości wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r.;
  1. Prawo przedsiębiorców.
  2. O Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji  dla Przedsiębiorcy.
  3. O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębirców.
  4. O zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
Pragniemy również poinformować, że w związku z tymi zmianami, z dniem 30 kwietnia 2018 r. zmienia się wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tym samym wszystkie wnioski anonimowe przesłane do urzędu będzie można potwierdzić do dnia 27 kwietnia 2018 r. , w przypadku braku ich  potwierdzenia zostaną usunięte z systemu.
 
 

Liczba wyświetleń: 3644
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne