Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenia o wszczęciu postępowań

26.03.2018
Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż  w dniu 05.03.2018 r. zostały wszczęte postępowania na wniosek Gminy Limanowa  :

pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina-Podgórze, gmina Limanowa"
oraz
pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Męcina-Podgórze Etap II, gmina Limanowa"
 
W związku z powyższym  strony mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi zgromadzonymi w przedmiotowych sprawach, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tym złożyć wyjaśnienie na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego  i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. 6 w dniach od 22.03.2018 r. do 05.04.2018 r. 

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek - piątek:  godz. 8.00 - 15.00

Treść obwieszczeń w załącznikach poniżej.

Liczba wyświetleń: 1568
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne