A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Doposażenie szkół i szkolnych gabinetów zdrowia

20.03.2018
Wszystkie szkoły z terenu gminy Limanowa z końcem ubiegłego roku wyposażone zostały  w  nowoczesne tablice i monitory interaktywne. Placówki oświatowe doposażone zostały również gabinety profilaktyki zdrowotnej.
Nowy sprzęt multimedialny trafił do gminnych szkół dzięki realizacji rządowego programu pn. „Aktywna tablica”. Celem programu jest rozwój infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez wyposażenie lub doposażenie poszczególnych placówek w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W okresie realizacji programu tj. do 2019 roku odbywać sie będą także szkolenia umożliwiające efektywne korzystanie z tablic interaktywnych, projektorów, głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku i interaktywnych monitorów dotykowych. Łączna wartość zadania wyniosła 263.350,00 zł,  z czego dofinansowanie z rządowej puli to kwota 210.000,00 zł, a wkład własny gminy - 53.350,00 zł.

Pod koniec 2017 roku gmina Limanowa otrzymała również od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotację w wysokości 100.410,00 zł na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Dzięki pozyskanym środkom do  gabinetów trafiły: kozetki lekarskie, stoliki zabiegowe, szafki do przechowywania leków i wyrobów medycznych oraz dokumentacji medycznej, wagi medyczne ze wzrostomierzem, tablice do badania wzroku, stetoskopy, tablice siatek centylowych i wiele innych. Zakup nowych sprzętów przyczynił się  do polepszenia warunków pracy pielęgniarek szkolnych oraz zapewnił lepszą jakość świadczonej pomocy uczniom.

 


Liczba wyświetleń: 1266
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30