Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Fotowoltaika - nabór deklaracji wstępnych

09.11.2017
Wójt Gminy Limanowa ogłasza nabór wstępnych deklaracji przystąpienia do projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych na zakup i montaż instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Deklaracje uczestnictwa  w projekcie złożone przez mieszkańców, są niezbędnym elementem przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, do której przystępuje Gmina Limanowa.
W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Projekt skierowany będzie dla planowanych zadań w budynkach mieszkalnych.
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do wypełnienia deklaracji uczestnictwa, która dostępna jest poniżej oraz w Urzędzie Gminy Limanowa, pok. nr 25.

Termin składania deklaracji: 20.11.2017 r. w Urzędzie Gminy Limanowa, deklarację można wysłać również pod adres: [email protected] oraz [email protected]

Na działania związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 60 % kosztów kwalifikowanych (minus podatek vat), który w przypadku zlokalizowania instalacji na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych - VAT wynosi 8%.


Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Małopolskiego, Działanie : 4.1.Zwiekszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie: 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.


Liczba wyświetleń: 5351
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne