Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Bądź bezpieczny w sieci – działania przeprowadzone w SP Nr 1 w Starej Wsi

21.09.2017
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Starej Wsi uczestniczyła w bezpłatnym projekcie „Cybernauci – kompleksowy  projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”, który realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z  Collegium Civitas. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje:  Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.  W ramach projektu w szkole zostały przeprowadzone specjalistyczne szkolenia dla uczniów nauczycieli i rodziców. Koordynatorami projektu były: Kinga Tomaszek i Dorota Młynarczyk.

 
Warsztatami została objęta młodzież klasy VI, VII, II i III gimnazjum. Szkolenie przeprowadził trener - Emisariusz Bezpiecznego Internetu Dariusz Martynowicz. Trener edukował uczniów w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania ze współczesnych dobrodziejstw techniki.  Zwrócił uwagę młodzieży na możliwości, które stwarza Internet, ale także na szereg zagrożeń, które w nim czyhają. Podkreślił, jak  ważna jest ochrona danych osobowych i  prywatności. Dużą uwagę skupiono na problemie świadomego kształtowania wizerunku w sieci i sposobu jego tworzenia. Podczas zajęć pojawiło się wiele różnorodnych metod i form pracy: m.in. pogadanka, wykład interakcyjny, burza mózgów, praca metodą projektu. Prelegent miał wspaniały kontakt z uczestnikami warsztatów – prowadził zajęcia w sposób ciekawy i praktyczny. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem i  wykazywali się dużą aktywnością . Efektem ich działań były pełne przekazu plakaty. Również rodzice i nauczyciele wiele wynieśli z warsztatów. Pozwoliły one podnieść świadomość i wzbogacić w istotne informacje jak reagować na różne zachowania podopiecznych w sieci.Uczestnictwo w projekcie „Cybernauci” niewątpliwie pogłębiło wiedzę wszystkich uczestników w zakresie wyżej omawianych zjawisk. Teraz, każdy z uczestników warsztatów mógłby zadać sobie pytanie: „Czy Internet jest (NIE) BEZPIECZNY?” Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, natomiast jedno jest pewne: Internet stał się nieodłącznym elementem naszej rzeczywistości i trzeba nauczyć się z niego rozsądnie korzystać. I tak, jak w życiu wirtualnym, tak i w świecie realnym pamiętać należy o podstawowych wartościach, takich jak: odpowiedzialność, szacunek czy poziom kultury języka.


Liczba wyświetleń: 1970
6

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne