Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Rekrutacja do projektu "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy"

15.02.2017
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”.

Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00.
Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
- w wieku 30+;
- niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
- mieszkające na terenie województwa małopolskiego;
- bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi.

Formy wsparcia, m.in.:
- szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe,
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- indywidualne pośrednictwo pracy,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- indywidualne wsparcie motywacyjne (psychologiczne).
 
Strona projektu: www.niepelnosprawninarynkupracy.pl
Biuro projektu: ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

Liczba wyświetleń: 1670
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne