Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Oświadczenie o wartości sprzedaży oraz opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

03.01.2017
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2017 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dnia 31 stycznia 2017 r. upływa termin:
składania oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2016  w danym punkcie sprzedaży (druk oświadczenia do pobrania na dole strony)oraz
wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia w roku 2017.Opłatę w należnej wysokości wnosi się:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa,
- bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: BS  Limanowa - 40 8804 0000 0000 0000 0723 0053.Na przelewie należy dokładnie wpisać: adres punktu sprzedaży i rodzaj zezwolenia.

Jednocześnie przypominamy, że na podstawie art. 18 ust. 12 pkt 5 stawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 
z późn. zm.) zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku: 
a)    złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, lub 
b)    dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5.
Zgodnie z art. 18 ust. 12 a w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.
Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 12 b w przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
 
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji
o wygaśnięciu zezwolenia. Informacji na temat opłat udziela Beata Dutka - Wydział Organizacyjny  Urzędu Gminy Limanowa, pok. nr 4, ul. M. B. Bolesnej 18B, numer telefonu  18) 33-72-252 wew. 132.

Liczba wyświetleń: 2305
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne