Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

3 Bieg Ziemi Limanowskiej

22.04.2014

Dnia 1 maja br. odbędzie się 3 Bieg Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II. W programie imprezy zaplanowano: konkurencje biegowe w różnych kategoriach wiekowych, rodzinny przejazd rowerami - także dla osób niepełnosprawnych na trasie Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś. Zapisy do udziału w Biegu przyjmowane są do dnia 28 kwietnia.

Tegoroczny 3 Bieg Ziemi Limanowskiej to szczególne wydarzenie. Jednym z głównych celów przedsięwzięcia jest uczczenie św. Jana Pawła II w roku kanonizacji, a także św. Józefa Rzemieślnika, Patrona Świata Pracy i Kościoła Parafialnego w Starej Wsi. Impreza ma na celu integrację lokalnego społeczeństwa, łączy nie tylko zawodników, ale całe przede wszystkim rodziny. Poprzez organizację Biegu, popularyzowana jest aktywność wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Biegowi towarzyszyć będą: konkursy, gry i zabawy dla dzieci oraz występy solistów i zespołów muzycznych.

W tym roku Honorowy Patronat nad biegiem objęli: Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskup Andrzej Jeż oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Sportowemu wydarzeniu patronuje m.in. Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan.

 

REGULAMIN
3 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

1. Organizator

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska
 • Powiat Limanowski
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  w Limanowej

Współorganizator

 • Gmina Limanowa
 • Miasto Limanowa
 • KSPN „Cyrenejczyk”
 • ZPO- MOS PL
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Ujanowic
 • OSP Stara Wieś

2. Patronat

Honorowy Patronat Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

 • Poseł na sejm RP Wiesław Janczyk
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
 • Starosta Limanowski Jan Puchała
 • Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan
 • Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda
 • Proboszcz Parafii Bazyliki MBB Limanowa ks. dr Wiesław Piotrowski
 • Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Prałat Marian Tyrka
 • Prezes Auto Moto Klub Limanowa Jerzy Budacz

3. Cel i założenia Biegu

 • Uczczenie św. Jana Pawła II w roku kanonizacji, jako promotora wartości chrześcijańskich i aktywnego stylu życia.
 • Uczczenie św. Józefa Patrona Świata Pracy oraz Rodzin z racji odpustu parafialnego w Starej Wsi,
 • Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku,
 • Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
 • Integracja w zakresie aktywnego wypoczynku z osobami niepełnosprawnymi,
 • Promocja Województwa Małopolskiego, Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa, Miasta Limanowa.
 • Przybliżenie postaci gen. Stanisława Skalskiego żołnierza wyklętego  asa lotnictwa bohatera bitwy o Anglię

4. Termin

Bieg odbędzie się 1maja 2014 roku godz. 1410

5. Trasa Biegu

 • Młodzież, dorośli, niepełnosprawni, Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś stadion sportowy,
 • Bieg główny dystans 4 km, nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,
 • dzieci Stadion sportowy Stara Wieś dystans 50m, 100m, 500m.

6. Imprezy towarzyszące

 • przejazd rodzinny na rowerach - Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś stadion sportowy,
 • przejazd osób niepełnosprawnych - Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś stadion sportowy,

7. Program szczegółowy

 • 1100 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata  pracy, NSZZ Solidarność, NSZZ RI Solidarność
 • 1200 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- parking przed stadionem Limanovii
 • 1330 zamknięcie listy startowej
 • 1410 start grupy rowerzystów, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny
 • 1420 start grupy biegowej- młodzież gimnazjalna
 • 14 30 start grupy biegowej - młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat
 • 1445 start grupy biegowej-dorośli kobiety,  start grupy biegowej-   dorośli mężczyźni
 • 1500 start grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
 • 1300 Otwarcie biura stadion Stara Wieś
 • 1330 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m
 • 1340 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m
 • 1350 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m
 • 1600 Święto Flagi uroczysty apel wciągnięcie flagi państwowej.
 • 1610 dekoracja zwycięzców 3 Biegu Ziemi Limanowskiej
 • 1700 Koncert zespołów

Uwaga

Dla dzieci (dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3) startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300

8. Klasyfikacja
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych:
 Chłopcy - Mężczyźni:

Rok urodzenia 

 • M 1- do 2008
 • M 2 - 2007÷2004
 • M 3 - 2003÷2001
 • M 4 - 2000÷1998
 • M 5-  1997÷1994
 • M 6 - 1993÷1979
 • M 7 - 1978÷1959
 • M 8 – 1958 i powyżej

Dziewczyny - Kobiety:

Rok urodzenia 

 • K 1 - do 2008
 • K 2 - 2007÷2004
 • K 3 - 2003÷2001
 • K 4 - 2000÷1998
 • K 5-  1997÷1994
 • K 6 - 1993÷1979
 • K 7 - 1978÷1959
 • M 8 – 1958 i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

9. Nagrody

 • w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii  wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3  medale, nagrody rzeczowe
 • prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj.  grupy (K5,K6,K7,K8,M5,M6,M7,M8)nagrody rzeczowe, puchary za zajęcie 1,2,3 miejsca
 • w klasyfikacji „Rodziny Szkół im. Jana Pawła II”, puchary Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks. Biskupa Andrzeja Jeża dla najliczniejszej reprezentacji w kategoriach: szkoły średnie, gimnazja, podstawowe- decyduje liczba uczniów kończących bieg
 • w klasyfikacji pozostałych szkół puchar Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks. Biskupa Andrzeja Jeża dla najliczniejszej reprezentacji w kategorii: szkoły średnie, gimnazja, podstawowe- decyduje liczba uczniów kończących bieg
 • pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe plakietki.
 • dodatkowa nagroda za ustalenie rekordu trasy.

Dotychczasowe rekordy:
- kobiety: Danuta Woszczek 2 Bieg Ziemi Limanowskiej: 15,13,5 min                

- mężczyźni: Damian Ziemianin 1 Bieg Ziemi Limanowskiej: 13,19,7 min

• wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych

10. Uczestnictwo

 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa, a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
 • szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”

11. Sprawy finansowe

 • opłat od uczestników nie pobiera się

12. Zgłoszenia

 • elektronicznie – poprzez stronę www.pifsport.pl do dnia 28 kwietnia 2014 r.
 • w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów

13. Postanowienia końcowe

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną
 • każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy
 • za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada
 • rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi
 • godz. 1245 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

14. Imprezy towarzyszące

 • zbiórka pieniędzy na budowę kaplicy w Kodymie na Ukrainie
 • konkurs wiedzy o Janie Pawle II i gen. Stanisławie Skalskim
 • na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie
 • dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają posiłek oraz napoje        

15. Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

 • Dyrektor zawodów nr tel. 604 569 276
 • Dyrektor sportowy zawodów 604 555 181
 • Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy 504 076 530
 • Biuro Promocji ,Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej nr tel. 18 333 79 01 lub 18 333 79 03

Informuję, że znam regulamin 3 Biegu Ziemi Limanowskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji i biegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Podpis zawodnika

 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 3 Biegu Ziemi Limanowskiej i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095).                                                                                                                                             

                                                                                                                                            

Podpis zawodnika

 

 

 

 

 

Zezwolenie rodziców na udział
w 3 Biegu Ziemi Limanowskiej

 

Zezwalam mojemu synowi/córce

 

…………………………………………………………….

na udział w zawodach sportowych 3 Bieg Ziemi Limanowskiej 
 

Jednocześnie oświadczamy, że córka/ syn nie ma przeciwwskazań

zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

 

Imię i nazwisko ojca………………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

 

Imię i nazwisko matki……………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

.…………………….dnia………….  2014

Dnia 1 maja br. odbędzie się 3 Bieg Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II. W programie imprezy zaplanowano: konkurencje biegowe w różnych kategoriach wiekowych, rodzinny przejazd rowerami - także dla osób niepełnosprawnych na trasie Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś. Zapisy do udziału w Biegu przyjmowane są do dnia 28 kwietnia.

Tegoroczny 3 Bieg Ziemi Limanowskiej to szczególne wydarzenie. Jednym z głównych celów przedsięwzięcia jest uczczenie św. Jana Pawła II w roku kanonizacji, a także św. Józefa Rzemieślnika, Patrona Świata Pracy i Kościoła Parafialnego w Starej Wsi. Impreza ma na celu integrację lokalnego społeczeństwa, łączy nie tylko zawodników, ale całe przede wszystkim rodziny. Poprzez organizację Biegu, popularyzowana jest aktywność wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. Biegowi towarzyszyć będą: konkursy, gry i zabawy dla dzieci oraz występy solistów i zespołów muzycznych.

W tym roku Honorowy Patronat nad biegiem objęli: Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskup Andrzej Jeż oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Sportowemu wydarzeniu patronuje m.in. Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan.

 

REGULAMIN
3 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

1. Organizator

 • Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia Limanowska
 • Powiat Limanowski
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  w Limanowej

Współorganizator

 • Gmina Limanowa
 • Miasto Limanowa
 • KSPN „Cyrenejczyk”
 • ZPO- MOS PL
 • Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Stara Wieś I
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Ujanowic
 • OSP Stara Wieś

2. Patronat

Honorowy Patronat Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej

Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

 • Poseł na sejm RP Wiesław Janczyk
 • Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
 • Starosta Limanowski Jan Puchała
 • Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan
 • Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda
 • Proboszcz Parafii Bazyliki MBB Limanowa ks. dr Wiesław Piotrowski
 • Proboszcz Parafii Stara Wieś ks. Prałat Marian Tyrka
 • Prezes Auto Moto Klub Limanowa Jerzy Budacz

3. Cel i założenia Biegu

 • Uczczenie św. Jana Pawła II w roku kanonizacji, jako promotora wartości chrześcijańskich i aktywnego stylu życia.
 • Uczczenie św. Józefa Patrona Świata Pracy oraz Rodzin z racji odpustu parafialnego w Starej Wsi,
 • Promowanie aktywnego rodzinnego sposobu wypoczynku,
 • Popularyzowanie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży,
 • Integracja w zakresie aktywnego wypoczynku z osobami niepełnosprawnymi,
 • Promocja Województwa Małopolskiego, Powiatu Limanowskiego, Gminy Limanowa, Miasta Limanowa.
 • Przybliżenie postaci gen. Stanisława Skalskiego żołnierza wyklętego  asa lotnictwa bohatera bitwy o Anglię

4. Termin

Bieg odbędzie się 1maja 2014 roku godz. 1410

5. Trasa Biegu

 • Młodzież, dorośli, niepełnosprawni, Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś stadion sportowy,
 • Bieg główny dystans 4 km, nawierzchnia asfaltowa na całej trasie Biegu,
 • dzieci Stadion sportowy Stara Wieś dystans 50m, 100m, 500m.

6. Imprezy towarzyszące

 • przejazd rodzinny na rowerach - Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś stadion sportowy,
 • przejazd osób niepełnosprawnych - Limanowa stadion sportowy - Stara Wieś stadion sportowy,

7. Program szczegółowy

 • 1100 Uroczysta suma odpustowa w Starej Wsi pielgrzymka świata  pracy, NSZZ Solidarność, NSZZ RI Solidarność
 • 1200 otwarcie biura zawodów, wydawanie numerów startowych weryfikacja zgłoszeń- parking przed stadionem Limanovii
 • 1330 zamknięcie listy startowej
 • 1410 start grupy rowerzystów, przejazd bez pomiaru czasu rekreacyjny
 • 1420 start grupy biegowej- młodzież gimnazjalna
 • 14 30 start grupy biegowej - młodzież ponadgimnazjalna do 20 lat
 • 1445 start grupy biegowej-dorośli kobiety,  start grupy biegowej-   dorośli mężczyźni
 • 1500 start grupy osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
 • 1300 Otwarcie biura stadion Stara Wieś
 • 1330 stadion Stara Wieś start grupy dzieci przedszkolnych dystans 50 m
 • 1340 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 1-3 dystans 100m
 • 1350 stadion Stara Wieś start grupy dzieci klasa 4-6 dystans 500m
 • 1600 Święto Flagi uroczysty apel wciągnięcie flagi państwowej.
 • 1610 dekoracja zwycięzców 3 Biegu Ziemi Limanowskiej
 • 1700 Koncert zespołów

Uwaga

Dla dzieci (dotyczy grup M1,M2,M3,K1,K2,K3) startujących na stadionie w Starej Wsi biuro zawodów zlokalizowane będzie na stadionie trawiastym otwarte od godz. 1300

8. Klasyfikacja
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna wymienionych grupach wiekowych:
 Chłopcy - Mężczyźni:

Rok urodzenia 

 • M 1- do 2008
 • M 2 - 2007÷2004
 • M 3 - 2003÷2001
 • M 4 - 2000÷1998
 • M 5-  1997÷1994
 • M 6 - 1993÷1979
 • M 7 - 1978÷1959
 • M 8 – 1958 i powyżej

Dziewczyny - Kobiety:

Rok urodzenia 

 • K 1 - do 2008
 • K 2 - 2007÷2004
 • K 3 - 2003÷2001
 • K 4 - 2000÷1998
 • K 5-  1997÷1994
 • K 6 - 1993÷1979
 • K 7 - 1978÷1959
 • M 8 – 1958 i powyżej

O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia.

9. Nagrody

 • w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn poszczególnych kategorii  wiekowych za zajęcie miejsc 1÷3  medale, nagrody rzeczowe
 • prowadzona będzie kategoria open kobiet i mężczyzn dla biegu głównego, tj.  grupy (K5,K6,K7,K8,M5,M6,M7,M8)nagrody rzeczowe, puchary za zajęcie 1,2,3 miejsca
 • w klasyfikacji „Rodziny Szkół im. Jana Pawła II”, puchary Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks. Biskupa Andrzeja Jeża dla najliczniejszej reprezentacji w kategoriach: szkoły średnie, gimnazja, podstawowe- decyduje liczba uczniów kończących bieg
 • w klasyfikacji pozostałych szkół puchar Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej ks. Biskupa Andrzeja Jeża dla najliczniejszej reprezentacji w kategorii: szkoły średnie, gimnazja, podstawowe- decyduje liczba uczniów kończących bieg
 • pozostali uczestnicy otrzymują pamiątkowe plakietki.
 • dodatkowa nagroda za ustalenie rekordu trasy.

Dotychczasowe rekordy:
- kobiety: Danuta Woszczek 2 Bieg Ziemi Limanowskiej: 15,13,5 min                

- mężczyźni: Damian Ziemianin 1 Bieg Ziemi Limanowskiej: 13,19,7 min

• wszyscy uczestnicy, na końcu, zawodów biorą udział w losowaniu nagród rzeczowych

10. Uczestnictwo

 • do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18-ty rok po podpisaniu karty uczestnictwa, a zawodnicy młodsi dodatkowo posiadają pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
 • szkolne reprezentacje zgłaszają uczniów na listach zbiorowych, podpisanych przez dyrektora szkoły i opiekuna (druk dostępny na stronach organizatora) do dwóch dni przed terminem zawodów
 • każdy zawodnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność uwzględniając stan zdrowia i potwierdza to podpisem na karcie zgłoszeniowej
 • każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Biegu” i zobowiązany jest do jego przestrzegania
 • pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją „Regulaminu Biegu”

11. Sprawy finansowe

 • opłat od uczestników nie pobiera się

12. Zgłoszenia

 • elektronicznie – poprzez stronę www.pifsport.pl do dnia 28 kwietnia 2014 r.
 • w wyjątkowych przypadkach w dniu zawodów w Biurze Zawodów

13. Postanowienia końcowe

 • bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 • pomiar czasu dokonany będzie metodą elektroniczną
 • każdy startujący w biegu musi posiadać numer startowy
 • za rzeczy zaginione podczas imprezy organizator nie odpowiada
 • rzeczy osobiste można złożyć w depozycie przy stadionie w Starej Wsi i Limanowej po wcześniejszym zapakowaniu i podpisaniu imieniem i nazwiskiem oraz adresem. Odbiór po zawodach w Starej Wsi
 • godz. 1245 możliwość przewiezienia zawodników z Starej Wsi do Limanowej na linię startu
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

14. Imprezy towarzyszące

 • zbiórka pieniędzy na budowę kaplicy w Kodymie na Ukrainie
 • konkurs wiedzy o Janie Pawle II i gen. Stanisławie Skalskim
 • na Stadionie w Starej Wsi podczas trwania imprezy będzie możliwość uczestnictwa dzieci w zabawie
 • dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają posiłek oraz napoje        

15. Kontakt

Wszelkich dodatkowych informacji udziela

 • Dyrektor zawodów nr tel. 604 569 276
 • Dyrektor sportowy zawodów 604 555 181
 • Dyrektor ds. zabezpieczenia trasy 504 076 530
 • Biuro Promocji ,Kultury i Turystyki Starostwa Powiatowego w Limanowej nr tel. 18 333 79 01 lub 18 333 79 03

Informuję, że znam regulamin 3 Biegu Ziemi Limanowskiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji i biegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Podpis zawodnika

 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w 3 Biegu Ziemi Limanowskiej i startuję na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001 r. Dz. U. Nr 101, poz. 1095).                                                                                                                                             

                                                                                                                                            

Podpis zawodnika

 

 

 

 

 

Zezwolenie rodziców na udział
w 3 Biegu Ziemi Limanowskiej

 

Zezwalam mojemu synowi/córce

 

…………………………………………………………….

na udział w zawodach sportowych 3 Bieg Ziemi Limanowskiej 
 

Jednocześnie oświadczamy, że córka/ syn nie ma przeciwwskazań

zdrowotnych do udziału w zawodach sportowych. 

 

Imię i nazwisko ojca………………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

 

Imię i nazwisko matki……………………………..seria i nr dowodu osobistego…………….

 

Podpis……………………

.…………………….dnia………….  2014Liczba wyświetleń: 5811
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne