Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

CERTYFIKOWANY KSIĘGOWY

26.11.2013

UWAGA!

PROJEKT UE realizowany w Oddziale Terenowym w Nowym Saczu

CERTYFIKOWANY KSIĘGOWY

Zapraszamy wszytskich, którzy spełniają warunki projektu do udziału w następujących kursach:

1. Dla kandydatów na Ksiegowego - Stopień I - 90 godzin - ostatnie wolne miejsca - rozpoczęcie w momencie zebrania pełnej grupy

 

2. Dla Kandydatów na Specjalistę ds. rachunkowości – (stopień II) - 178 godzin - planowane rozpoczęcie – 2014r

 

3. Dla Kandydatów na Głównego Księgowego (III stopień) – 200 godzin - planowane rozpoczęcie – 2014r

KURSY SĄ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKóW UE

szczegóły, regulamin oraz formularze do pobrania dostępne na naszej stronie interenotwej:

http://www.nowysacz.skwp.pl/Certyfikowany,Ksiegowy,Nowy,Sacz,2607.html

UWAGA! ilość miejsc ograniczona

W Projekcie uczestniczyć mogą podmioty, które w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania umowy o udział w projekcie spełniają łącznie następujące warunki

a) Są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późń. zm.) i posiadają status Mikro lub Małych przedsiębiorstw zgodnie z zapisami Zał. nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (DZ.U.UE L 214 z 9.08.2008),

b) Prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,

c) Zgłaszane na szkolenia osoby (przedsiębiorca lub pracownik) wykonują pracę w zakresie finansów lub księgowości,

d) Zgłaszani pracownicy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę. Jako pracownika uznaje się także właściciela pełniącego funkcje kierownicze lub wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe,

e) Nie otrzymały pomocy publicznej/de minimis w ramach Poddziałania 8.1.1. w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL,

f) Złożą „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (Załącznik nr 2) oraz oświadczenie potwierdzające niewykorzystanie limitów pomocowych (Załącznik nr 3)

g) Podmioty zobowiązane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych składają do wglądu kopie sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat obrotowych;

ZAPRASZAMY!

UWAGA!

PROJEKT UE realizowany w Oddziale Terenowym w Nowym Saczu

CERTYFIKOWANY KSIĘGOWY

Zapraszamy wszytskich, którzy spełniają warunki projektu do udziału w następujących kursach:

1. Dla kandydatów na Ksiegowego - Stopień I - 90 godzin - ostatnie wolne miejsca - rozpoczęcie w momencie zebrania pełnej grupy

 

2. Dla Kandydatów na Specjalistę ds. rachunkowości – (stopień II) - 178 godzin - planowane rozpoczęcie – 2014r

 

3. Dla Kandydatów na Głównego Księgowego (III stopień) – 200 godzin - planowane rozpoczęcie – 2014r

KURSY SĄ DOFINANSOWANE ZE ŚRODKóW UE

szczegóły, regulamin oraz formularze do pobrania dostępne na naszej stronie interenotwej:

http://www.nowysacz.skwp.pl/Certyfikowany,Ksiegowy,Nowy,Sacz,2607.html

UWAGA! ilość miejsc ograniczona

W Projekcie uczestniczyć mogą podmioty, które w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego oraz podpisania umowy o udział w projekcie spełniają łącznie następujące warunki

a) Są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późń. zm.) i posiadają status Mikro lub Małych przedsiębiorstw zgodnie z zapisami Zał. nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (DZ.U.UE L 214 z 9.08.2008),

b) Prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,

c) Zgłaszane na szkolenia osoby (przedsiębiorca lub pracownik) wykonują pracę w zakresie finansów lub księgowości,

d) Zgłaszani pracownicy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczą umowę o pracę. Jako pracownika uznaje się także właściciela pełniącego funkcje kierownicze lub wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe,

e) Nie otrzymały pomocy publicznej/de minimis w ramach Poddziałania 8.1.1. w związku z objęciem ich wsparciem w ramach projektów szkoleniowych zamkniętych, realizowanych w ramach POKL,

f) Złożą „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (Załącznik nr 2) oraz oświadczenie potwierdzające niewykorzystanie limitów pomocowych (Załącznik nr 3)

g) Podmioty zobowiązane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych składają do wglądu kopie sprawozdań finansowych z ostatnich 3 lat obrotowych;

ZAPRASZAMY!Liczba wyświetleń: 3332
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne