Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wręczenie umów na gospodarkę wodno - ściekową

13.05.2012

Podczas ostatniego spotkania Samorządowców z przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego, do którego doszło na terenie Gminy Limanowa, dokonano podsumowania II naboru na działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa dokonał wręczenia 8 Gminom, z
terenu Powiatu Limanowskiego umów, o łącznej wartości 22,3 mln zł, na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno -ściekowej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Otrzymane umowy gwarantują dofinansowanie projektom, które złożyły: Gmina Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Tymbark i Łukowica.

W ramach II naboru Samorząd Województwa Małopolskiego dokonał weryfikacji 130 wniosków, z pośród których po ocenie formalnej i merytorycznej, 104 zostały ocenione pozytywne.

W związku z tym faktem 76 wniosków uzyskało dofinansowanie, natomiast 28 umieszczono na liście projektów rezerwowych. Jak zapewnił członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, projekty z listy rezerwowej będą uzyskiwały dofinansowanie stopniowo, w ramach oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


Podczas ostatniego spotkania Samorządowców z przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego, do którego doszło na terenie Gminy Limanowa, dokonano podsumowania II naboru na działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa dokonał wręczenia 8 Gminom, z
terenu Powiatu Limanowskiego umów, o łącznej wartości 22,3 mln zł, na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno -ściekowej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Otrzymane umowy gwarantują dofinansowanie projektom, które złożyły: Gmina Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Tymbark i Łukowica.

W ramach II naboru Samorząd Województwa Małopolskiego dokonał weryfikacji 130 wniosków, z pośród których po ocenie formalnej i merytorycznej, 104 zostały ocenione pozytywne.

W związku z tym faktem 76 wniosków uzyskało dofinansowanie, natomiast 28 umieszczono na liście projektów rezerwowych. Jak zapewnił członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, projekty z listy rezerwowej będą uzyskiwały dofinansowanie stopniowo, w ramach oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Liczba wyświetleń: 1486
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne