Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XIII Sesja Rady Gminy Limanowa

26.03.2012

W dniu 21 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XIII sesja Rady Gminy Limanowa. W obradach sesji udział wzięli zaproszeni goście: Senator RP - profesor Stanisław Hodorowicz, Wicestarosta Powiatu Limanowskiego - Franciszek Dziedzina, Tadeusz Stachak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej oraz Mieczysław Uryga, Jacenty Musiał i Marcin Matras - Radni Powiatu
Limanowskiego.


Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał profesor Stanisław Hodorowicz - Senator RP, który podziękował za zaproszenie na sesje. Wyraził słowa podziękowania za okazane poparcie podczas wyborów parlamentarnych. Zapewnił o stałej współpracy z powiatem i gminą Limanowa. Wyraził zdanie, że w gminie Limanowa czuje się jak „wśród swoich”, zauważa potrzeby mieszkańców i chce im służyć pomocą. Zachęcił do kontaktu poprzez biuro senatorskie w Nowym Targu.

Kolejno głos zabrał Franciszek Dziedzina - Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, który przekazał informacje na temat wykonywanych inwestycji na terenie powiatu, jak również realizacji zgłaszanych interpelacji radnych gminy, które dotyczyły zadań powiatu.

Następnie Rada Gminy zapoznała się z informacją Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

Głównym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2012 r.,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi,
 4. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa,
 5. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Limanowa oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych,
 6. wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Polnej, gmina Grybów,
 7. uzupełniających wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję w latach 2012-2015,
 8. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • zabezpieczeniem cieków wodnych na terenie gminy,
 • remontem i łataniem dziur na drogach gminnych, które powstały po sezonie zimowym,
 • wykonaniem mijanek na drodze Kanina Pisarzowa,
 • wykonaniem przejścia dla pieszych w Pisarzowej koło Domu Kultury.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.

Marek Ziaja

W dniu 21 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XIII sesja Rady Gminy Limanowa. W obradach sesji udział wzięli zaproszeni goście: Senator RP - profesor Stanisław Hodorowicz, Wicestarosta Powiatu Limanowskiego - Franciszek Dziedzina, Tadeusz Stachak - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej oraz Mieczysław Uryga, Jacenty Musiał i Marcin Matras - Radni Powiatu
Limanowskiego.


Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał profesor Stanisław Hodorowicz - Senator RP, który podziękował za zaproszenie na sesje. Wyraził słowa podziękowania za okazane poparcie podczas wyborów parlamentarnych. Zapewnił o stałej współpracy z powiatem i gminą Limanowa. Wyraził zdanie, że w gminie Limanowa czuje się jak „wśród swoich”, zauważa potrzeby mieszkańców i chce im służyć pomocą. Zachęcił do kontaktu poprzez biuro senatorskie w Nowym Targu.

Kolejno głos zabrał Franciszek Dziedzina - Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, który przekazał informacje na temat wykonywanych inwestycji na terenie powiatu, jak również realizacji zgłaszanych interpelacji radnych gminy, które dotyczyły zadań powiatu.

Następnie Rada Gminy zapoznała się z informacją Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.

Głównym punktem obrad było podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2012 r.,
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Starej Wsi,
 4. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Limanowa,
 5. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Limanowa oraz gminnym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych,
 6. wyrażenia zgody na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Polnej, gmina Grybów,
 7. uzupełniających wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję w latach 2012-2015,
 8. rozstrzygnięcia o nie wyodrębnianiu w budżecie Gminy Limanowa na 2013 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • zabezpieczeniem cieków wodnych na terenie gminy,
 • remontem i łataniem dziur na drogach gminnych, które powstały po sezonie zimowym,
 • wykonaniem mijanek na drodze Kanina Pisarzowa,
 • wykonaniem przejścia dla pieszych w Pisarzowej koło Domu Kultury.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.

Marek ZiajaLiczba wyświetleń: 3203
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne