Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

"MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"

11.04.2013

W dniu 10 kwietnia 2013 r. w Remizie OSP w Pisarzowej odbyły się Miejsko - Gminne Eliminacje Konkursu "Młodzież Zapobiega Pożarom".

W eliminacjach wzięła udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z następujących szkół: Wysokie, Nowe Rybie, Siekierczyna II, Stara Wieś II, Męcina, Pisarzowa, Mordarka, Rupniów, Zespół Szkół Nr 1, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, w sumie 33 uczniów w III grupach wiekowych.

W wyniku eliminacji pisemnych i ustnych do turnieju powiatowego zakwalifikowali się:

I Grupa - Szkoły Podstawowe
- Tomasz Babiarz - SP Siekierczyna II
- Andrzej Nawalaniec - SP Siekierczyna II

II Grupa - Szkoły Gimnazjalne:
- Dawid Wojcieszczak - Gimnazjum Stara Wieś II
- Przemysław Wojcieszczak - Gimnazjum Stara Wieś II

III Grupa - Szkoły Ponadgimnazjalne
- Dawid Dudek - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Limanowa
- Dominik Wojcieszczak - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Limanowa

Wiadomości z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej oceniała Komisja w składzie: Kpt. poż. Krzysztof Hybel, Aleksander Krzysztof, Tadeusz Witecki oraz Kazimierz Świerczek.

Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy i Burmistrza Miasta wręczali: Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan i Aleksander Krzysztof - Przez Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP PP w Limanowej.

Na wyróżnienie zasługują nauczyciele szkół, którzy przygotowywali młodzież do eliminacji miejsko - gminnych, a mianowicie: Maria Wyżycka z Zespołu Szkół w Starej Wsi II, Stanisław Zoń Szkoła Podstawowa w Siekierczynie II, Maria Gawron Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Przy tej okazji wszystkim uczestnikom Konkursu jeszcze raz składam gratulacje za wysoki poziom wiedzy z zakresu zagadnień przeciwpożarowych, a laureatom powodzenia w eliminacjach powiatowych.

Szczególne podziękowania składam, tym którzy przyczynili się do udzielenia pomocy w zorganizowaniu turnieju, Wójtowi Gminy Limanowa i Burmistrzowi Miasta Limanowa, za ufundowanie nagród. Zarządowi OSP w Pisarzowej za udostępnienie lokalu i przygotowanie posiłku dla uczestników Konkursu.

Aleksander Krzysztof
W dniu 10 kwietnia 2013 r. w Remizie OSP w Pisarzowej odbyły się Miejsko - Gminne Eliminacje Konkursu "Młodzież Zapobiega Pożarom".

W eliminacjach wzięła udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z następujących szkół: Wysokie, Nowe Rybie, Siekierczyna II, Stara Wieś II, Męcina, Pisarzowa, Mordarka, Rupniów, Zespół Szkół Nr 1, I i II Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej, w sumie 33 uczniów w III grupach wiekowych.

W wyniku eliminacji pisemnych i ustnych do turnieju powiatowego zakwalifikowali się:

I Grupa - Szkoły Podstawowe
- Tomasz Babiarz - SP Siekierczyna II
- Andrzej Nawalaniec - SP Siekierczyna II

II Grupa - Szkoły Gimnazjalne:
- Dawid Wojcieszczak - Gimnazjum Stara Wieś II
- Przemysław Wojcieszczak - Gimnazjum Stara Wieś II

III Grupa - Szkoły Ponadgimnazjalne
- Dawid Dudek - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Limanowa
- Dominik Wojcieszczak - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Limanowa

Wiadomości z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej oceniała Komisja w składzie: Kpt. poż. Krzysztof Hybel, Aleksander Krzysztof, Tadeusz Witecki oraz Kazimierz Świerczek.

Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy i Burmistrza Miasta wręczali: Wójt Gminy Limanowa Władysław Pazdan i Aleksander Krzysztof - Przez Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP PP w Limanowej.

Na wyróżnienie zasługują nauczyciele szkół, którzy przygotowywali młodzież do eliminacji miejsko - gminnych, a mianowicie: Maria Wyżycka z Zespołu Szkół w Starej Wsi II, Stanisław Zoń Szkoła Podstawowa w Siekierczynie II, Maria Gawron Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej.

Przy tej okazji wszystkim uczestnikom Konkursu jeszcze raz składam gratulacje za wysoki poziom wiedzy z zakresu zagadnień przeciwpożarowych, a laureatom powodzenia w eliminacjach powiatowych.

Szczególne podziękowania składam, tym którzy przyczynili się do udzielenia pomocy w zorganizowaniu turnieju, Wójtowi Gminy Limanowa i Burmistrzowi Miasta Limanowa, za ufundowanie nagród. Zarządowi OSP w Pisarzowej za udostępnienie lokalu i przygotowanie posiłku dla uczestników Konkursu.

Aleksander Krzysztof


Liczba wyświetleń: 3264
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne