Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wnioski o świadczenia rodzinne 2011

24.08.2011

Od 1 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej będzie przyjmować wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2011/2012, który rozpocznie się 1 listopada 2011 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne można pobrać i złożyć w siedzibie GOPS w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 24 (parter) – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i FA - od poniedziałku do piątku w godz. 7.35 - 15.30; tel. (18) 337-36-57,


Podstawowe formularze wniosków są również dostępne w formie elektronicznej na stronie: www.ug.limanowa.pl > Przydatne linki > Do pobrania > ŚWIADCZENIA RODZINNE I FA 2011. Pozostałe druki zaświadczeń i oświadczeń można pobrać w siedzibie GOPS.

W przypadku gdy wniosek o zasiłek rodzinny wraz dokumentami o świadczenia rodzinne zostanie złożony do dnia 30 września, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy wniosek o zasiłek rodzinny wraz dokumentami o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 października do 30 listopada wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 504 zł netto no osobę w rodzinie i 583 zł netto, gdy jest niepełnosprawne dziecko.

Od 1 września Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej będzie przyjmować wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2011/2012, który rozpocznie się 1 listopada 2011 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne można pobrać i złożyć w siedzibie GOPS w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 24 (parter) – Sekcja Świadczeń Rodzinnych i FA - od poniedziałku do piątku w godz. 7.35 - 15.30; tel. (18) 337-36-57,


Podstawowe formularze wniosków są również dostępne w formie elektronicznej na stronie: www.ug.limanowa.pl > Przydatne linki > Do pobrania > ŚWIADCZENIA RODZINNE I FA 2011. Pozostałe druki zaświadczeń i oświadczeń można pobrać w siedzibie GOPS.

W przypadku gdy wniosek o zasiłek rodzinny wraz dokumentami o świadczenia rodzinne zostanie złożony do dnia 30 września, wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada.

W przypadku, gdy wniosek o zasiłek rodzinny wraz dokumentami o świadczenia rodzinne zostanie złożony w okresie od 1 października do 30 listopada wydanie decyzji oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.

Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 504 zł netto no osobę w rodzinie i 583 zł netto, gdy jest niepełnosprawne dziecko.Liczba wyświetleń: 1748
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne