Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XXVI sesji Rady Gminy Limanowa

30.08.2009

W gminie Limanowa odbyła się XXVI sesja Rady Gminy, na której dokonano analizy i oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Ocena wykonania poprzedzona była analizą realizacji budżetu przez resortowe Komisje Rady, które pozytywnie oceniły przebieg realizacji budżetu i w oparciu o te oceny oraz dyskusję na sesji Rada Gminy pozytywnie oceniła przebieg realizacji budżetu za I półrocze br.


W trakcie sesji Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2009 r.,
 • założenia Publicznego Gimnazjum w Starej Wsi I,
 • poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji Karty Nauczyciela w odniesieniu do narastających problemów finansowych skutków dwuetapowej podwyżki płac nauczycieli,
 • rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Limanowa uznając ją za nieuzasadnioną,
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych z ich dotychczasowymi najemcami,
 • przejęcia do realizacji od Powiatu Limanowskiego zadania polegającego na budowie chodnika w miejscowości Rupniów na odcinku około 400 mb,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Lipowem,
 • wyrażenia woli współdziałania z Gminą Słopnice4 przy realizacji projektu pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych lokalnych Nr K340644 Słopnice - Granice i Nr K340643 Słopnice - Milkowskie oraz skrzyżowań tych dróg z drogą powiatową Nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w miejscowości Słopnice" oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Słopnice na realizację tego zadania,
 • wyrażenia woli współdziałania z Powiatem Limanowskim przy realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej K 340451 Majerz - Siekierczyna - Wola oraz drodze powiatowej K 1610 Świdnik - Limanowa w Starej Wsi w km 13+700 - 15+200".

Na początku sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • potrzebą przywrócenia placu targowego dla potrzeb rolników w okolicach Limanowej,
 • uzupełnieniem poboczy przy drogach gminnych i poboczach na terenie gminy, gdyż ich brak stanowi zagrożenie dla samochodów,
 • uruchomieniem ponownie apteki w Męcinie po remoncie Ośrodka Zdrowia.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.

W gminie Limanowa odbyła się XXVI sesja Rady Gminy, na której dokonano analizy i oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze br. Ocena wykonania poprzedzona była analizą realizacji budżetu przez resortowe Komisje Rady, które pozytywnie oceniły przebieg realizacji budżetu i w oparciu o te oceny oraz dyskusję na sesji Rada Gminy pozytywnie oceniła przebieg realizacji budżetu za I półrocze br.


W trakcie sesji Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2009 r.,
 • założenia Publicznego Gimnazjum w Starej Wsi I,
 • poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie potrzeby pilnej nowelizacji Karty Nauczyciela w odniesieniu do narastających problemów finansowych skutków dwuetapowej podwyżki płac nauczycieli,
 • rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Limanowa uznając ją za nieuzasadnioną,
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych z ich dotychczasowymi najemcami,
 • przejęcia do realizacji od Powiatu Limanowskiego zadania polegającego na budowie chodnika w miejscowości Rupniów na odcinku około 400 mb,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Lipowem,
 • wyrażenia woli współdziałania z Gminą Słopnice4 przy realizacji projektu pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych lokalnych Nr K340644 Słopnice - Granice i Nr K340643 Słopnice - Milkowskie oraz skrzyżowań tych dróg z drogą powiatową Nr 1613K Zamieście - Słopnice - Zalesie w miejscowości Słopnice" oraz udzielenia pomocy finansowej Gminie Słopnice na realizację tego zadania,
 • wyrażenia woli współdziałania z Powiatem Limanowskim przy realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej K 340451 Majerz - Siekierczyna - Wola oraz drodze powiatowej K 1610 Świdnik - Limanowa w Starej Wsi w km 13+700 - 15+200".

Na początku sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • potrzebą przywrócenia placu targowego dla potrzeb rolników w okolicach Limanowej,
 • uzupełnieniem poboczy przy drogach gminnych i poboczach na terenie gminy, gdyż ich brak stanowi zagrożenie dla samochodów,
 • uruchomieniem ponownie apteki w Męcinie po remoncie Ośrodka Zdrowia.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 1624
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne