Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XXV sesji Rady Gminy Limanowa

28.06.2009

W gminie Limanowa odbyła się XXV sesja Rady Gminy, na której Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Limanowa na 2010 r. środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z podjętą przez Sejm RP ustawą o funduszu sołeckim.


Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • przejęcia do wykonania od Województwa Małopolskiego zadania polegającego na budowie chodnika w Młynnem - etap I o długości około 459,55 mb,
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Męcinie",
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr K340449 Łososina Górna - Pasierbiec, Nr K340458 Młynne - Pasierbiec",
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Starej Wsi poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1",
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1618 Limanowa - Szyk - Mstów na odcinku Limanowa - Rupniów, Nr K1619 Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów na odcinku Rybie - Rupniów",
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr K1609 Limanowa - Kamienica",
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe Rybie i Stare Rybie,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starej Wsi I,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Mordarce,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starej Wsi II,
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2009 r.,
 • określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Limanowa,
 • zadeklarowania, że boisko sportowe realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum wsi Kanina poprzez budowę boisk sportowych z ogrodzeniem" będą ogólnodostępne,
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowymi dzierżawcami,
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego w Męcinie w ramach programu - Moje boisko Orlik 2012",
 • powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Na początku sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • naprawą dróg osiedlowych w Męcinie Podgórze, drogi do Serafina w Pisarzowej,
 • naprawą drobnych uszkodzeń przy drogach osiedlowych, przepustów i przyczółków mostów przez ostatnie ulewy i burze,
 • regulacją potoków w gminie, aby zapobiec na przyszłość stratom w czasie większych ulew i powodzi,
 • remontem grobu nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Kaninie,
 • czynieniem starań o zmianę wzoru - algorytmu w ustawie sołeckiej, aby większe sołectwa mogły otrzymać środki zgodnie z liczba ludności w sołectwie.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.

W gminie Limanowa odbyła się XXV sesja Rady Gminy, na której Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Limanowa na 2010 r. środków stanowiących fundusz sołecki zgodnie z podjętą przez Sejm RP ustawą o funduszu sołeckim.


Ponadto Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:

 • przejęcia do wykonania od Województwa Małopolskiego zadania polegającego na budowie chodnika w Młynnem - etap I o długości około 459,55 mb,
 • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Męcinie",
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych Nr K340449 Łososina Górna - Pasierbiec, Nr K340458 Młynne - Pasierbiec",
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Starej Wsi poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1",
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1618 Limanowa - Szyk - Mstów na odcinku Limanowa - Rupniów, Nr K1619 Tarnawa - Stare Rybie - Rupniów na odcinku Rybie - Rupniów",
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa ciągu drogi powiatowej Nr K1609 Limanowa - Kamienica",
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Nowe Rybie i Stare Rybie,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starej Wsi I,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Mordarce,
 • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Limanowskiemu w postaci przekazania dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Starej Wsi II,
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2009 r.,
 • określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Limanowa,
 • zadeklarowania, że boisko sportowe realizowane w ramach projektu "Zagospodarowanie centrum wsi Kanina poprzez budowę boisk sportowych z ogrodzeniem" będą ogólnodostępne,
 • wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowymi dzierżawcami,
 • zaciągnięcia kredytu na realizację zadania pn. "Budowa kompleksu sportowego w Męcinie w ramach programu - Moje boisko Orlik 2012",
 • powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Na początku sesji Wójt Gminy poinformował o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • naprawą dróg osiedlowych w Męcinie Podgórze, drogi do Serafina w Pisarzowej,
 • naprawą drobnych uszkodzeń przy drogach osiedlowych, przepustów i przyczółków mostów przez ostatnie ulewy i burze,
 • regulacją potoków w gminie, aby zapobiec na przyszłość stratom w czasie większych ulew i powodzi,
 • remontem grobu nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Kaninie,
 • czynieniem starań o zmianę wzoru - algorytmu w ustawie sołeckiej, aby większe sołectwa mogły otrzymać środki zgodnie z liczba ludności w sołectwie.

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 1742
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne