Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XIV sesja Rady Gminy

30.01.2008

W Gminie Limanowa odbyła się XIV sesja Rady Gminy poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2008 r. Budżet gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą ponad 47 mln złotych, zaś po stronie wydatków kwotą około 46 mln zł. W wydatkach kwota około 7 mln złotych przeznaczona jest na zadania inwestycyjne. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. należy zaliczyć:


 • wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji obejmującej wsie: Mordarka, Pisarzowa, Męcina, Kłodne i północna część wsi Siekierczyna,
 • opracowanie dokumentacji na budowę wodociągów dla wsi: Bałażówka, Koszary, Makowica i Stara Wieś II,
 • modernizacja ośrodków Zdrowia w Męcinie i Nowym Rybiu,
 • budowa remizy OSP w Wysokiem,
 • modernizacja budynku Urzędu Gminy Limanowa,
 • budowa hali sportowej przy ZS w Pasierbcu,
 • modernizacja Szkoły Podstawowej w Kaninie,
 • budowa świetlicy w Siekierczynie I,
 • zakup samochodu bojowego dla OSP Kisielówka,
 • budowa boiska sportowego w Pisarzowej, Męcinie i Starej Wsi I,
 • budowa mostów w Nowym i Starym Rybiu,
 • wykonanie studni głębinowych we wsiach: Siekierczyna I, Sowliny i Wysokie.

{multithumb thumb_height=150}

Budżet Gminy został przyjęty 15 głosami za i 4 wstrzymujących się.

W trakcie sesji podjęta została również uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Starym Rybiu.

Podczas sesji Wójt Gminy złożył informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • regulacją potoku Starowiejskiego,
 • budową chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem,
 • weryfikacją znaku zatrzymywania się koło stadionu sportowego w Limanowej.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Pan Władysław Pazdan Wójt Gminy.

W Gminie Limanowa odbyła się XIV sesja Rady Gminy poświęcona uchwaleniu budżetu gminy na 2008 r. Budżet gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą ponad 47 mln złotych, zaś po stronie wydatków kwotą około 46 mln zł. W wydatkach kwota około 7 mln złotych przeznaczona jest na zadania inwestycyjne. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2008 r. należy zaliczyć:


 • wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji obejmującej wsie: Mordarka, Pisarzowa, Męcina, Kłodne i północna część wsi Siekierczyna,
 • opracowanie dokumentacji na budowę wodociągów dla wsi: Bałażówka, Koszary, Makowica i Stara Wieś II,
 • modernizacja ośrodków Zdrowia w Męcinie i Nowym Rybiu,
 • budowa remizy OSP w Wysokiem,
 • modernizacja budynku Urzędu Gminy Limanowa,
 • budowa hali sportowej przy ZS w Pasierbcu,
 • modernizacja Szkoły Podstawowej w Kaninie,
 • budowa świetlicy w Siekierczynie I,
 • zakup samochodu bojowego dla OSP Kisielówka,
 • budowa boiska sportowego w Pisarzowej, Męcinie i Starej Wsi I,
 • budowa mostów w Nowym i Starym Rybiu,
 • wykonanie studni głębinowych we wsiach: Siekierczyna I, Sowliny i Wysokie.

{multithumb thumb_height=150}

Budżet Gminy został przyjęty 15 głosami za i 4 wstrzymujących się.

W trakcie sesji podjęta została również uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Starym Rybiu.

Podczas sesji Wójt Gminy złożył informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Natomiast radni w ramach interpelacji i wniosków poruszyli problemy związane z:

 • regulacją potoku Starowiejskiego,
 • budową chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem,
 • weryfikacją znaku zatrzymywania się koło stadionu sportowego w Limanowej.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Pan Władysław Pazdan Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 1792
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne