Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Tablice informacyjne

18.09.2005

Stosowanie do występujących potrzeb i w związku z udziałem gminy Limanowa w akcji masowej "Przejrzysta Polska" w miesiącu wrześniu zostały wykonane i założone w następujących sołectwach nowe tablice informacyjne:


 1. Kanina - w pobliżu kościoła,
 2. Męcina - Miczaki - przy Szkole Podstawowej nr 2,
 3. Mordarka - koło budynku zespołu szkół,
 4. Młynne - koło sołtysa Tatkowskiego,
 5. Nowe Rybie - koło kościoła,
 6. Pasierbiec - koło budynku zespołu szkół,
 7. Pisarzowa - koło kościoła,
 8. Rupniów - koło kaplicy,
 9. Stare Rybie - koło budynku gminnego,
 10. Stara Wieś I - koło kościoła,
 11. Stara Wieś II - koło budynku zespołu szkół.
{multithumb thumb_height=150}

Tablice te służyć będą zamieszczaniu informacji dotyczących sołectwa przez sołtysów wsi oraz obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Sejmiku, Rady Powiatu i Rady Gminy a także innych obwieszczeń i informacji kierowanych do zamieszczenia przez Wójta Gminy.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy opiekunowie wsi raz w miesiącu sprawdzać będą estetykę i aktualność zamieszczanych na tablicach informacji oraz ich stan techniczny.

Przyjęto zasadę, że w każdym sołectwie będzie przynajmniej jedna tablica informacyjna. Obecne tablice zastępują wykonane kilka lat wcześniej, które są zbyt małe do zamieszczania obwieszczeń związanych z wyborami.

Nowe tablice zostały rozmieszczone w miejscach, które są najliczniej odwiedzane przez mieszkańców danego sołectwa.

Stosowanie do występujących potrzeb i w związku z udziałem gminy Limanowa w akcji masowej "Przejrzysta Polska" w miesiącu wrześniu zostały wykonane i założone w następujących sołectwach nowe tablice informacyjne:


 1. Kanina - w pobliżu kościoła,
 2. Męcina - Miczaki - przy Szkole Podstawowej nr 2,
 3. Mordarka - koło budynku zespołu szkół,
 4. Młynne - koło sołtysa Tatkowskiego,
 5. Nowe Rybie - koło kościoła,
 6. Pasierbiec - koło budynku zespołu szkół,
 7. Pisarzowa - koło kościoła,
 8. Rupniów - koło kaplicy,
 9. Stare Rybie - koło budynku gminnego,
 10. Stara Wieś I - koło kościoła,
 11. Stara Wieś II - koło budynku zespołu szkół.
{multithumb thumb_height=150}

Tablice te służyć będą zamieszczaniu informacji dotyczących sołectwa przez sołtysów wsi oraz obwieszczeń i plakatów wyborczych związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Sejmiku, Rady Powiatu i Rady Gminy a także innych obwieszczeń i informacji kierowanych do zamieszczenia przez Wójta Gminy.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy opiekunowie wsi raz w miesiącu sprawdzać będą estetykę i aktualność zamieszczanych na tablicach informacji oraz ich stan techniczny.

Przyjęto zasadę, że w każdym sołectwie będzie przynajmniej jedna tablica informacyjna. Obecne tablice zastępują wykonane kilka lat wcześniej, które są zbyt małe do zamieszczania obwieszczeń związanych z wyborami.

Nowe tablice zostały rozmieszczone w miejscach, które są najliczniej odwiedzane przez mieszkańców danego sołectwa.Liczba wyświetleń: 2454
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne