Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

14.06.2005

Znak: GA.7331/47/05

Limanowa, dnia 15.06.2005 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:


  1. Budowa linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x35 mm2 oraz przyłącz napowietrzny przewodem AsXSn 4x16 mm2 na terenie nieruchomosci położonej w miejscowości Kłodne na działkach nr 229, 230, obręb Kłodne, Gmina Limanowa"
  2. Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 Stara Wieś 21, linii napowietrznej 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia, na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś na działkach nr 632, 631/2, 235/6, 629/3, 881/1, 629/3, 881/2, 559/1, 881/3, 560, obręb Stara Wieś gmina Limanowa"
  3. Budowa stacji transformatorowej 30/0,4 Kłodne 7, linii kablowej 30kV, linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia , na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Męcina na działkach nr 1681/9, 1681/4, 1682/1, 1682/2, 1682/3, 1682/4, 635, 1664, 1666/ 4, 1666/2, 1667/3, 1667/4, 1667/5, 1667/5, 1667/6, 1667/9, 1667/10, 1667/8, 1668, 1687 w obrębie Męcina i w miejscowości Kłodne na działce nr 634 obręb Kłodne, gmina Limanowa"

z wniosku "ENION" S.A. Oddział w Krakowie
Zakład Energetyczny Kraków
Rejon Dystrybucji Limanowa
ul. Piłsudskiego 62
34-600 Limanowa

w dniu 15.06.2005r. Wójt Gminy wydał decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego nr 2/05 znak GA.7331/47/05, nr 3/05 znak GA.7331/48/05 i nr 4/05 znak GA. 7331/49/05.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Geodezji i Architektury w Urzędzie Gminy Limanowa ul. M. B. Bolesnej 18 b, pokój nr 6.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek - Piątek: 8.00 -15.00

Znak: GA.7331/47/05

Limanowa, dnia 15.06.2005 r.

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:


  1. Budowa linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x35 mm2 oraz przyłącz napowietrzny przewodem AsXSn 4x16 mm2 na terenie nieruchomosci położonej w miejscowości Kłodne na działkach nr 229, 230, obręb Kłodne, Gmina Limanowa"
  2. Budowa stacji transformatorowej 15/0,4 Stara Wieś 21, linii napowietrznej 15 kV, linii napowietrznej niskiego napięcia, na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Stara Wieś na działkach nr 632, 631/2, 235/6, 629/3, 881/1, 629/3, 881/2, 559/1, 881/3, 560, obręb Stara Wieś gmina Limanowa"
  3. Budowa stacji transformatorowej 30/0,4 Kłodne 7, linii kablowej 30kV, linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia , na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Męcina na działkach nr 1681/9, 1681/4, 1682/1, 1682/2, 1682/3, 1682/4, 635, 1664, 1666/ 4, 1666/2, 1667/3, 1667/4, 1667/5, 1667/5, 1667/6, 1667/9, 1667/10, 1667/8, 1668, 1687 w obrębie Męcina i w miejscowości Kłodne na działce nr 634 obręb Kłodne, gmina Limanowa"

z wniosku "ENION" S.A. Oddział w Krakowie
Zakład Energetyczny Kraków
Rejon Dystrybucji Limanowa
ul. Piłsudskiego 62
34-600 Limanowa

w dniu 15.06.2005r. Wójt Gminy wydał decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego nr 2/05 znak GA.7331/47/05, nr 3/05 znak GA.7331/48/05 i nr 4/05 znak GA. 7331/49/05.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Geodezji i Architektury w Urzędzie Gminy Limanowa ul. M. B. Bolesnej 18 b, pokój nr 6.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek - Piątek: 8.00 -15.00Liczba wyświetleń: 1814
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne