Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Sesja absolutoryjna Rady Gminy

25.04.2005

W gminie Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad była ocena wykonania budżetu gminy za 2004 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu w niniejszym roku.
Rada Gminy po wysłuchaniu opinii przewodniczących resortowych Komisji Rady, zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rewizyjnej i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2004r. i stosunkiem głosów 14 za i 5 wstrzymujących się udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za 2004r.

Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący Rady złożył gratulacje i podziękowanie dla radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy za zrealizowanie ponad 80 zadań gospodarczych służących społeczeństwu gminy. Wskazał, że trudno byłoby znaleźć dziedzinę, w której nie zrealizowano by jakiegoś zadania, stąd też należą się słowa szczególnego uznania dla Wójta Gminy oraz wszystkich, za udział w realizacji zadań inwestycyjnych w 2004r.

Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na 2005r. poprzez wprowadzenie do budżetu gminy środków otrzymanych z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych oraz na zasiłki i pomoc w naturze dla osób wymagających opieki społecznej.

Uchwalony został przez Radę Gminy regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy a także wyrażona została zgoda na sprzedaż nieruchomości w Koszarach i Siekierczynie I przy zastosowaniu bonifikaty przy sprzedaży tych nieruchomości dla obecnych ich użytkowników. Rada Gminy zdecydowała również o sprzedaży działki w Kaninie oraz akceptacji projektu pod nazwą: "Gmina Limanowa na rzecz osób niepełnosprawnych".

Podczas obrad Rady Wójt Gminy złożył informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
Natomiast w ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli problemy związane z:

 • zabezpieczeniem osuwiska przy drodze powiatowej w Pisarzowej,
 • wybudowaniem chodnika w Młynnem przy drodze wojewódzkiej od szkoły do kaplicy i wymalowaniem przejścia dla pieszych,
 • uregulowaniem potoku Słomka w Siekierczynie I wzdłuż drogi gminnej i przy boisku sportowym,
 • naprawą drogi do osiedla Pajorów w Koszarach,
 • naprawą pogwarancyjną drogi w Pisarzowej na Działy,
 • założeniem lampy oświetleniowej w Sowlinach,
 • założeniem barierki obok Targowicy w ciągu drogi powiatowej w Starej Wsi,
 • założeniem budki telefonicznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Rybiu.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.

W gminie Limanowa odbyła się XXIX sesja Rady Gminy, której głównym tematem obrad była ocena wykonania budżetu gminy za 2004 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu w niniejszym roku.
Rada Gminy po wysłuchaniu opinii przewodniczących resortowych Komisji Rady, zapoznaniu się z wnioskami Komisji Rewizyjnej i z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2004r. i stosunkiem głosów 14 za i 5 wstrzymujących się udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za 2004r.

Po udzieleniu absolutorium Przewodniczący Rady złożył gratulacje i podziękowanie dla radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy za zrealizowanie ponad 80 zadań gospodarczych służących społeczeństwu gminy. Wskazał, że trudno byłoby znaleźć dziedzinę, w której nie zrealizowano by jakiegoś zadania, stąd też należą się słowa szczególnego uznania dla Wójta Gminy oraz wszystkich, za udział w realizacji zadań inwestycyjnych w 2004r.

Ponadto Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy na 2005r. poprzez wprowadzenie do budżetu gminy środków otrzymanych z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych oraz na zasiłki i pomoc w naturze dla osób wymagających opieki społecznej.

Uchwalony został przez Radę Gminy regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy a także wyrażona została zgoda na sprzedaż nieruchomości w Koszarach i Siekierczynie I przy zastosowaniu bonifikaty przy sprzedaży tych nieruchomości dla obecnych ich użytkowników. Rada Gminy zdecydowała również o sprzedaży działki w Kaninie oraz akceptacji projektu pod nazwą: "Gmina Limanowa na rzecz osób niepełnosprawnych".

Podczas obrad Rady Wójt Gminy złożył informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
Natomiast w ramach interpelacji i wniosków radni poruszyli problemy związane z:

 • zabezpieczeniem osuwiska przy drodze powiatowej w Pisarzowej,
 • wybudowaniem chodnika w Młynnem przy drodze wojewódzkiej od szkoły do kaplicy i wymalowaniem przejścia dla pieszych,
 • uregulowaniem potoku Słomka w Siekierczynie I wzdłuż drogi gminnej i przy boisku sportowym,
 • naprawą drogi do osiedla Pajorów w Koszarach,
 • naprawą pogwarancyjną drogi w Pisarzowej na Działy,
 • założeniem lampy oświetleniowej w Sowlinach,
 • założeniem barierki obok Targowicy w ciągu drogi powiatowej w Starej Wsi,
 • założeniem budki telefonicznej przy Szkole Podstawowej w Nowym Rybiu.

Odpowiedzi na poruszane problemy udzielił Wójt Gminy.Liczba wyświetleń: 1931
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne