Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE

21.02.2007

Nasz znak: GA 7333/183/06

Limanowa, dnia 19 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE

Zawiadamia się zgodnie z art. 89 §1 i 2, art. 90 §1, 2 i 3 oraz art. 91 § l, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), że w dniu 2 marca (piątek) 2007r. o godzinie 11.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa, pokój nr 13, rozprawa administracyjna
w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na:
budowie budynku inwentarsko – składowego wraz z gnojownią i zbiornikiem na gnojówkę oraz przyłączami, na działkach ewidencyjnych nr 929 i 930/4 położonych w Mordarce.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 ze zm.), w związku z art. 85. pkt.1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) następuje po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej.

Na podstawie art. 90 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Limanowa wzywa zainteresowanych (strony) do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów w tej sprawie i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników.

Nasz znak: GA 7333/183/06

Limanowa, dnia 19 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE O ROZPRAWIE

Zawiadamia się zgodnie z art. 89 §1 i 2, art. 90 §1, 2 i 3 oraz art. 91 § l, 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), że w dniu 2 marca (piątek) 2007r. o godzinie 11.00 odbędzie się w Urzędzie Gminy w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B, 34-600 Limanowa, pokój nr 13, rozprawa administracyjna
w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na:
budowie budynku inwentarsko – składowego wraz z gnojownią i zbiornikiem na gnojówkę oraz przyłączami, na działkach ewidencyjnych nr 929 i 930/4 położonych w Mordarce.

W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139 ze zm.), w związku z art. 85. pkt.1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) następuje po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej.

Na podstawie art. 90 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Limanowa wzywa zainteresowanych (strony) do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów w tej sprawie i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez upoważnionych przedstawicieli albo pełnomocników.Liczba wyświetleń: 4822
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne