Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Sesja Rady Gminy Limanowa

27.09.2013

W dniu 27 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Limanowa. W obradach sesji udział wzięli radni gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów Urzędu Gminy a także sołtysi z terenu gminy.

Głównym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwał Rady Gminy Limanowa w sprawie:

  • wyrażenia woli współdziałania z Powiatem Limanowskim przy realizacji projektu pn. "Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik - Limanowa - odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego" oraz
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa.

Podjęcie w/w uchwał podyktowane było potrzebą nawiązania współpracy z Powiatem Limanowskim w zakresie modernizacji drogi Świdnik - Limanowa i stanowiły niezbędny element wniosku o uzyskanie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z edycją w roku 2014.

Ponadto radni gminy podczas posiedzenia poruszyli problemy związane z regulacją rzeki i potoków na terenie Gminy Limanowa.

W dniu 27 września 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Limanowa. W obradach sesji udział wzięli radni gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy wydziałów Urzędu Gminy a także sołtysi z terenu gminy.

Głównym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwał Rady Gminy Limanowa w sprawie:

  • wyrażenia woli współdziałania z Powiatem Limanowskim przy realizacji projektu pn. "Modernizacja i usprawnienie układu komunikacyjnego relacji Świdnik - Limanowa - odcinkowa przebudowa i remont ciągu dróg powiatowych nr 1610K i 1631K na terenie Powiatu Limanowskiego" oraz
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa.

Podjęcie w/w uchwał podyktowane było potrzebą nawiązania współpracy z Powiatem Limanowskim w zakresie modernizacji drogi Świdnik - Limanowa i stanowiły niezbędny element wniosku o uzyskanie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z edycją w roku 2014.

Ponadto radni gminy podczas posiedzenia poruszyli problemy związane z regulacją rzeki i potoków na terenie Gminy Limanowa.Liczba wyświetleń: 8433
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne