Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU WIEJSKIEGO RUPNIÓW II - Z DNIA 25 KWIETNIA 2023 R.

26.04.2023
Po dokonaniu analizy wyników badań w punkcie poboru próbki wody z wodociągu wiejskiego Rupniów II, pobranej w dniu 24 kwietnia  2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:

- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości: mikrobiologicznych – liczba bakterii grupy coli.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. Oddział Laboratoryjny WSSE Kraków  wydał decyzję administracyjną nr 45/NHK/2023 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Rupniów II do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
 
Data wystąpienia zanieczyszczenia: dzień poboru - 24 kwietnia 2023 r. 
Dobowa produkcja wody: 30 m3/dobę
Liczba zaopatrywanej ludności: 250 osób
Stosowane uzdatnianie wody: lampa UV, okresowe chlorowanie
Liczba pobranych próbek wody - 16.  Przyczyna zanieczyszczenia: nieznana
Podjęte działania: PPIS w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 45/NHK/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. o zakazie użytkowania  wody z ww. wodociągu.
Wynik badania:sieć: 
- liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody – 22 NPL.


Liczba wyświetleń: 366
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne