Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Bezpieczeństwo w pracy na roli i pierwsza pomoc - szkolenia w Bibliotece w Kaninie

14.02.2023
Wypadki w gospodarstwach domowych oraz pierwsza pomoc – to tematy, które zgromadziły mieszkańców w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kaninie. O bezpieczeństwie w pracy na roli opowiadali pracownicy KRUSu, natomiast szkolenie z porad dotyczącej pierwszej pomocy przeprowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z Wysokiego. Spotkanie otworzył dyrektor Jacenty Musiał, który podkreślił ogromną rolę tego typu szkoleń w ratowaniu życia. Limanowszczyzna jest terenem rolniczym, toteż wypadki w pracy na gospodarstwie na roli są tematem bardzo istotnym. W roku 2022 do KRUS w Limanowej zgłoszono aż 92 wypadku, w tym 56 to upadki, głównie na nawierzchni podwórzy oraz ciągów komunikacyjnych. Zgromadzeni otrzymali szczegółowe instruktaże w zakresie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej.

Pracownicy KRUSu zachęcali do wprowadzania zmian podnoszących bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwach rolnych. Podczas szkolenia zostały omówione podstawowe zagrożenia zdrowia i życia rolnika, bezpieczna praca z maszynami i urządzeniami rolniczymi, praca przy obsłudze zwierząt, praca na wysokości, w zagłębieniach i zbiornikach, ze środkami chemicznymi, bezpieczne użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych. Tematyka szkolenia została dostosowywana do uczestników spotkania. Mieszkańcy zostali także zachęcani do stosowania konkretnych rozwiązań – m.in. stosowania właściwego obuwia roboczego, poprawy stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz drabin, które są w gospodarstwie. Pogadanka została poparta prezentacją o tematyce bhp w rolnictwie, a uczestnicy otrzymali materiały popularyzatorskie (broszury, ulotki itp.), jak również materiały odblaskowe.

Po szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym, pałeczkę przejęli strażacy ochotnicy z Wysokiego, którzy dokładnie zaprezentowali jak postępować w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Celem wydarzenia było edukowanie, a także uświadamianie, jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach, gdy życie drugiej osoby jest zagrożone. Głównym celem udzielenia pierwszej pomocy jest ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego poprzez: podtrzymanie czynności życiowych, ograniczanie skutków obrażeń, zapewnienie bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego. Pierwsza pomoc przedmedyczna to określenie na wszystkie czynności, które może podjąć każda osoba – nawet bez wykształcenia medycznego – aby pomóc poszkodowanemu w sytuacji, gdy zagrożone jest jego życie, doszło do urazu lub nagłego zachorowania.
Pierwsza pomoc pozwala ograniczyć negatywne skutki wypadku, zmniejszyć śmiertelność z powodu urazów lub nagłego zachorowania, oraz skrócić czas od zdarzenia do otrzymania pomocy medycznej przez poszkodowanego. To, jak udzielić pierwszej pomocy, zależy od rodzaju wypadku, jakiemu uległa osoba poszkodowana.

Podstawowe elementy w każdym przypadku to:
• zabezpieczenie miejsca wypadku,
• ocena stanu osoby poszkodowanej,
• wezwanie pomocy,
• wykonanie czynności odpowiednich do stanu poszkodowanego (np. zatamowanie krwotoku, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej),
• opieka nad chorym do momentu aż przejmie ją zespół ratownictwa medycznego.

Serdecznie dziękujemy zarówno pracownikom KRUSu: Janszowi Zelkowi oraz Kazimierzowi Bukowiec, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z Wysokiego na czele z Naczelnikiem Józefem Banach za tak cenne szkolenia, które niejednokrotnie ratują życie. Na uwagę zasługuje fakt, że zostały przeprowadzone bezpłatnie. - To smutne, że spora część naszego społeczeństwa nie udziela pierwszej pomocy ze względu na strach oraz z powodu niewiedzy. Tymczasem te pierwsze minuty ratują życie, stąd każdy powinien odbyć takie szkolenia. Organizujemy je właśnie po to, by wymazać z naszego społeczeństwa bezradność i lęk przed ratowaniem życia – apelował na zakończenie dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Wierzymy, że zdobyta wiedza posłuży w przyszłości i przełoży się na praktyczne umiejętności. Dziękujemy Telewizji Limanowskiej TV28, Panu Józefowi Budaczowi za oprawę medialną wydarzenia


Liczba wyświetleń: 370
6

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne