Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

„Finanse seniora” w Świetlicy Wiejskiej w Męcinie

20.11.2022
W dniu 17 listopada 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Męcinie odbył się wykład Pana Artura Kalickiego o tematyce "Finanse seniora".
 
Pan Artur Kalicki jest absolwentem Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie na kierunku Biznes Menadżer, a ponadto certyfikowanym liderem i mówcą Fundacji Edukacja Finansowa Crown. Od wielu lat wraz z żoną Iwoną uczy, jak efektywnie zarządzać finansami rodzinnymi i firmowymi, jak prowadzić domowe budżety z rozwagą czy też wychodzić z długów i problemów finansowych.
 
Na spotkanie przybyli licznie mieszkańcy Męciny i okolic. Obecny był także Pan Jan Skrzekut – Wójt Gminy Limanowa.
 
Pani Ewa Bulanda - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej przywitała uczestników wykładu, a następnie przedstawiła prelegenta i wprowadziła zebranych w tematykę spotkania.
 
Głos zabrał także Gospodarz Gminy Limanowa. Pan Jan Skrzekut nawiązał do tematyki wykładu, a także warunków życia seniorów na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Jak zauważył, przechodziliśmy dotąd przez różne kryzysy i zawirowania, ale mieszkańcy naszej gminy dobrze sobie radzili i radzą z różnymi problemami, w tym finansowymi.
 
Następnie głos zabrał Pan Artur Kalicki, który podkreślił, że w ramach finansów domowych możemy wyróżnić: pojęcie dochodu, źródło dochodu, rejestr wydatków, podsumowanie kategorii i weryfikacja.
 
"Dostępny Dochód Do Wydania" jest to natomiast kwota pieniędzy, którą osoba może przeznaczyć na wydatki lecz dopiero po zapłaceniu obowiązkowych płatności (ZUS, podatki). Ten DDDW przeznaczamy w pierwszej kolejności na koszty stałe (czynsz, prąd, gaz, telefon), a następnie na pozostałe, w tym na przyjemności.
 
Pan Kalicki podpowiadał, jak w dobry sposób mieć kontrolę nad swoimi finansami. Można mianowicie sporządzać zestawienia miesięczne naszych źródeł dochodu (pensja, emerytura, renta, itp.) z przypisaniem ich wysokości, następnie je zsumować i po roku przeprowadzić uśrednienie, aby dokładnie wiedzieć ile wynosi nasze DDDW.
 
Następnie wywołana została dyskusja, co należy zrobić, jeżeli wydatki są większe od DDDW. Padały różne pomysły, np. podjęcie dodatkowej pracy, zwrócenie się do instytucji pomocowych, rodziny, sąsiadów.
 
Dobrym rozwiązaniem jest też prowadzenie rejestru wydatków, co zapewnia zorientowanie się w sytuacji, zidentyfikowanie największych wydatków, określenie dziennego i miesięcznego kosztu stylu życia.
 
Wydatki możemy podzielić na:
  • stałe - kategoria wydatków, których kwota miesięczna wcale lub niewiele się zmienia,
  • okresowe - zdarzają się cyklicznie ale nie co miesiąc: święta, wakacje, ubezpieczenie samochodu, itp.,
  • zmienne - kategoria wydatków, których dokonujemy codziennie.
Dobrym nawykiem w tym zakresie jest poproszenie o paragony i ich zbieranie, chociażby w celu reklamacji zakupionych towarów.
 
Prelegent zaproponował sporządzanie szczegółowej tabeli kategorii wydatków z rozróżnieniem na wydatki na mieszkanie, żywność, transport, ubezpieczenie, obsługę zadłużenia, rozrywkę i rekreację, ubrania, oszczędności, zdrowie i opiekę medyczną, edukację i pozostałe.
 
Następnie padło zalecenie oszacowania rocznego kosztu wydatków okresowych z określeniem częstotliwości transferów (np. raz w roku, co drugi miesiąc) i średniej miesięcznej kwoty wydatków.
 
Omówione zostały także etapy procesu konstruowania budżetu domowego począwszy od zapisywania wydatków, poprzez porównywanie z planem wydatków, podsumowanie miesiąca i korektą planu wydatków.
 
Pan Artur Kalicki poruszył również problematykę długów. Słownik języka polskiego definiuje dług w następujący sposób: jest to zaciągnięta pożyczka, zobowiązanie do określonych świadczeń pieniężnych lub w naturze wobec drugiej osoby. Długiem są zobowiązania pieniężne z kart kredytowych, pożyczki bankowe, pieniądze pożyczone od rodziny, kredyty hipoteczne i odroczone płatności za różnego rodzaju usługi.
 
Podkreślił, iż reklamy mają znaczący wpływ na nasze zwyczaje zakupowe. Powstają po to, aby pod ich wpływem pragnienia i często zachcianki konsumenta zmieniły się w potrzeby, przy czym tworzy się przekonanie, że potrzeby te mogą być zaspokojone tylko wtedy, gdy posiadamy reklamowany produkt.
 
Wykładowca przytoczył wypowiedź aktora Willa Smitha, że „Ludzie kupują rzeczy, których nie potrzebują, za pieniądze, których nie mają, aby zaimponować ludziom, których nie lubią”.
 
Najbardziej podatną na reklamy grupą konsumentów są dzieci. Jest to najbardziej bezbronna grupa i jednocześnie najbardziej „wpływowa” grupa konsumentów. Zatem powinno się ograniczyć dzieciom oglądanie reklam i tłumaczyć, jak one działają.
 
Sposobem na wychodzenie z długów jest analiza naszych nawyków zakupowych, które mogą prowadzić do spirali kredytowej. Prelegent zaproponował sporządzanie listy długów z określeniem wierzyciela, tego, co zostało zakupione, wysokości spłat miesięcznych, kwoty zadłużenia, daty ostatniej spłaty, stopy procentowej, zaległości. Postawił tezę, że w długi się nie wpada, lecz są naturalną konsekwencją wielu wcześniejszych decyzji konsumpcyjnych i inwestycyjnych!
 
Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia. Można wskazać 7 kroków wychodzenia z długów:
  1. Po pierwsze - podejmij decyzję
  2. Oceń swoją bieżącą sytuację
  3. Rób zestawienie wydatków miesięcznych
  4. Nie zaciągaj nowego długu
  5. Zrób listę zadłużenia
  6. Stwórz plan spłaty zadłużenia
  7. Dostosuj swój styl życia do twojego nowego DDDW.

Z kolei zasady: wydawaj mniej niż zarabiasz, najpierw płać sobie, nie ma zbyt małej kwoty do oszczędzania – wyrabiasz nawyk, czasem warto płacić za jakość - to zasady skutecznego oszczędzania czasu i pieniędzy. Pamiętajmy, iż inwestowaniem nie są loterie, bukmacher, hazard czy automaty do gry.
 
Pan Artur Kalicki uważa, iż płacenie gotówką sprzyja oszczędzaniu. Przydatna może być tutaj metoda kopertowa, która, jak łatwo się domyślić, polega na trzymaniu gotówki w kopertach. To taki odpowiednik subkont. Mamy różne grupy wydatków, a w metodzie kopertowej chodzi o to, aby pieniądze pozwalające sfinansować te wydatki trzymać w dedykowanych kopertach, np. osobną kopertę tworzymy dla rachunków, osobną dla zakupów spożywczych, itd.
 
Publiczność wyraziła duże zainteresowanie tematyką spotkania, które często przybierało formę dialogu i wymiany spostrzeżeń pomiędzy prowadzącym a uczestnikami wykładu.
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej podziękowała publiczności za przyjęcie zaproszenia. Podziękowała również Panu Arturowi Kalickiemu za inspirujący wykład dotyczący racjonalnego gospodarowania budżetem domowym seniorów.
 
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozwój Pomocy Społecznej” - projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia osób starszych. Organizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej we współpracy z Urzędem Gminy Limanowa. Zadanie dofinansowane zostało ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego oraz ze środków własnych gminy Limanowa.
 
źr. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w LimanowejLiczba wyświetleń: 143
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne