Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

,,Sport i turystyka w życiu i nauczaniu Świętego Jana Pawła II”

20.09.2022
O tym, jak ważny był sport i turystyka w życiu Jana Pawła II i jakie przesłanie płynie z tej lekcji dla nas – mówił prof. dr hab. Marian Bukowiec na spotkaniu z mieszkańcami w Bibliotece Publicznej w Nowym Rybiu.

Na spotkaniu obecni byli: żona profesora Zofia Bukowiec emerytowany pracownik Polskiej Akademii Nauk z Instytutu Języka Polskiego,  wójt Jan Skrzekut, przewodniczący Rady, Stanisław Młyński, dr Mirosław Juszkiewicz, sołtys wsi – Jan Myszka i mieszkańcy. Spotkanie otworzył dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał, który przywitał przybyłych i zwrócił uwagę, na potrzebę ciągłego odkrywania i wracania do słów naszego wielkiego Papieża.

Wykładowca w trakcie swojej prelekcji pt.: "Sport i turystyka w życiu i nauczaniu Jana Pawła II” poruszył dwie istotne papieskie pasje.

Karol Wojtyła kochał wszelką aktywność fizyczną. Wędrówki górskie, jazda na nartach, spływy kajakowe i piłka nożna, to jedne z Jego najbardziej ulubionych sportów. Pisał: „Sport ujawnia bowiem nie tylko możliwości fizyczne człowieka, ale i zdolności intelektualne i duchowe. Ma nie tylko siłę fizyczną i wydolność mięśni, ale ma także duszę i dlatego musi w pełni okazywać swe oblicze”. Młody kapłan Wojtyła, dawał świadectwo, że sport nie tylko hartuje ducha, ale przede wszystkim buduje wspólnotę, której można przekazywać wartości i poznawać wielkość Stworzyciela.

Bez wątpienia jedną z ulubionych aktywności sportowych Wojtyły było wędrowanie po górach. „Wobec piękna gór czuję, że On jest. I wtedy zaczynam się modlić” – mówił.

Studenci z duszpasterstwa akademickiego, z którymi pracował, bardzo szybko poznali zamiłowanie ks. Wojtyły do sportu i turystyki, w której to ich duchowy przewodnik wielbił Stwórcę w modlitwie. Byli dla siebie "Rodzinką”, lub inaczej "Środowiskiem”. Wujek, jak wkrótce zaczęli się zwracać do Wojtyły poprzez aktywność fizyczną rozpalał w nich miłość i zachwyt do świata, a w konsekwencji do Stwórcy tego doskonałego i harmonijnego dzieła. Te lekcje na łonie natury, przy ognisku, na kajakach, były najlepszą katechezą, procesem wychowania i kształtowania się młodzieńczych wartości. – Za dobrych czasów – wspominał Jan Paweł II – liczyłem wakacje według ilości ognisk, liczyłem wakacje według ilości nocy przespanych pod namiotem. Jeżeli była odpowiednia ilość, to wtedy były też dobre wakacje.

O historii i dziejach tego szczególnego duszpasterstwa opowiada książka „Zapis drogi”, którą polecał wykładowca.

W tek książce, w liście do „Środowiska” Jan Paweł II tak pisał, dziękując młodym za ten wspólny czas i wzajemne ubogacanie się: „Do tradycji „środowiska” należą różne formy wycieczek i wędrówek pieszych, rowerowych, jakowych, narciarskich. W tej dziedzinie byłem z Wami i muszę dodać, że wiele korzystałem z Waszych inicjatyw, z doświadczeń sportowych i umiejętności. Odnowiłem w sobie moje własne umiejętności turystyczne: nauczyłem się nocować pod namiotem, uczestniczyć w biwakach, a przy tej sposobności poznawać nieznane mi przedtem uroki polskiej ziemi, zarówno na południu, w obszarze górskim, jak też na północy, w rejonie pojezierzy. Nigdy bez Was nie byłbym nawiedził, a przez to umiłował jeszcze bardziej, tylu miejsc, które należą do bogactwa mojej Ojczyzny; nie wchłonąłbym tego całego bogactwa w sposób bardzo prosty, a równocześnie bardzo autentyczny. Do tego była potrzebna właśnie Wasza młodość, Wasze umiejętności, które mi pozwoliły - mnie niewiele starszemu od niektórych wśród Was - na nowo czuć się młodym. Kiedy byłem w Waszym wieku, nie było mi dane doświadczyć tego wszystkiego. Był to czas II wojny światowej i okupacji. Kiedy okupacja się skończyła, nastały wprawdzie czasy stalinowskie, ale okazało się, że młodość jest silniejsza od tych zagrożeń, jakie system niósł w sobie, i że znajduje drogę do prawdziwych wartości, że je odnajduje w kontekście wielkiego dziedzictwa, które jest nie tylko dziedzictwem kultury, ale przed tym jeszcze dziedzictwem Kraju ojczystego i krajobrazu.”

Całość wykładu opatrzona była zdjęciami z wycieczek Wojtyły z "Rodzinką”.

Na zakończenie wykładu, dyrektor Jacenty Musiał dziękując za spotkanie podkreślił rolę tych dwóch pasji, które w autorytecie świętego Jana Pawła nabierają jeszcze większego znaczenia.

Stanisław Młyński przewodniczący Rady Gminy Limanowa, który jest mieszkańcem Nowego Rybia powiedział, że zaszczytem było gościć tak znanego naukowca w naszej miejscowości. Przypomniał, że Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków. Wójt Limanowej, Jan Skrzekut, zaznaczył, że słuchając wykładu, można było poczuć podniosłą atmosferę wycieczek papieża z młodymi na łonie natury i niejako odpocząć w cieniu tych spotkań.

Wykład był nie tylko przypomnieniem nauczania naszego wielkiego Polaka, ale i zachętą do aktywności fizycznej i pogłębiania relacji ze Stwórcą poprzez kontemplację stworzonego przez Niego świata. Jeszcze długo po zakończeniu spotkania trwały dyskusje i rozmowy.

źr. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi


Liczba wyświetleń: 605
3

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne