A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Raport o stanie Gminy Limanowa za rok 2020

31.05.2021
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Limanowa przedstawia Radzie Gminy Limanowa Raport o stanie Gminy Limanowa za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Tekst raportu znajduje się w załączniku poniżej.

Rada gminy rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji, na której będzie podejmowana uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie będą mogli także zabierać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, będzie musiał złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Limanowa pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, do godz. 15:00.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Zgłoszenie wraz z podpisami poparcia prosimy umieścić w zaklejonej i podpisanej kopercie – „Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy” i złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Limanowa.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączniku poniżej.
 
Przewodniczący Rady
Gminy Limanowa
Stanisław Młyński
 


Liczba wyświetleń: 448
2

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30