Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

„Aktywny samorząd”- 1 marca rusza nabór wniosków

01.03.2021
Rekordowy budżet programu – 189,62 mln zł, czyli o prawie 9 milionów więcej niż w roku poprzednim –  jest przeznaczony m.in. na dofinansowanie zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym, nowoczesnych protez kończyn i sprzętu komputerowego, ale też na refundację kosztów studiów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w sposób szczegółowy informuje mieszkańców w jaki sposób można ubiegać się o pomoc i jakie dokumenty należy przedłożyć by móc takową pomoc otrzymać.
https://pcpr-limanowa.pl/pilotazowy-program-aktywny-samorzad/modul-ii-student-pomoc-w-uzyskaniu-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym/

Wnioski można składać przez System Obsługi Wsparcia. https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Dostęp do SOW jest nieodpłatny. Każdy użytkownik znajdzie w nim wszystkie potrzebne formularze i wzory. https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Program „Aktywny samorząd” jest skierowany do osób niepełnosprawnych, a także do samorządów powiatowych, dla których środki pochodzące z programu są uzupełnieniem ich działań w ramach zadania własnego – wsparcia osób niepełnosprawnych. Program dzieli się na dwa moduły.
 
Moduł I
W module I przewidziane są następujące formy wsparcia:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. W ten sposób wspieramy osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby głuche.
Obszar B to likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania. Ponadto Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może pomóc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Z kolei obszar C to likwidacja barier w poruszaniu się.
W ramach tego obszaru można na przykład uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka. Oprócz tego PFRON dofinansowuje również zakup nowoczesnych protez kończyn. Dzięki temu osoby po amputacjach mogą uzyskać znaczącą pomoc w zakupie wysokospecjalistycznych protez (co najmniej na III poziomie jakości).
 
Czwarty obszar D dotyczy pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Wsparcie w ramach obszaru D jest kierowane do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Moduł II
 
Drugi moduł programu „Aktywny samorząd” to pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
 
Rekordowe wsparcie
Warto również zaznaczyć, że rok 2021 jest rekordowy, jeśli chodzi o łączną kwotę, jaka została przeznaczona na realizację programu „Aktywny samorząd”. Wynosi ona aż 189,62 mln zł.


Liczba wyświetleń: 1011
2

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne