A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Informacja o XV sesji Rady Gminy Limanowa

24.09.2020
W dniu 22 września 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XV sesja Rady Gminy Limanowa. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Młyński, po przywitaniu gości, stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, dokonał otwarcia posiedzenia. W posiedzeniu sesji uczestniczyli radni gminy, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, jego Zastępca – Wojciech Pazdan, a także zaproszeni goście: przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

Radni gminy podczas sesji i wcześniejszej komisji Rady Gminy zapoznali się z informacją z wykonania budżetu Gminy Limanowa za I półrocze 2020 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za okres od 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.
 
W dalszej części posiedzenia, radni przystąpili do podjęcia uchwał zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podjęte zostały uchwały w sprawie:
  • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2020 r.,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiem,
  • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Męcinie,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Starej Wsi,
  • zaopiniowania nazewnictwa przystanku osobowego projektowanego na modernizowanej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz w miejscowości Koszary na terenie Gminy Limanowa.
 Podczas posiedzenia radni i sołtysi nie zgłosili uwag i wniosków.Liczba wyświetleń: 299
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30