A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Powiatowe punkty bezpłatnej pomocy prawnej wznawiają działalność stacjonarną

09.06.2020
Po wprowadzeniu obostrzeń sanitarnych związanych z sytuacją epidemiologiczną od 16 marca br. porady udzielane były wyłącznie zdalnie. W związku ze znoszeniem kolejnych restrykcji, od 8 czerwca br. wznowiona została działalność stacjonarna powiatowych punktów NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
 
Obsługa w punktach stacjonarnych możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Rejestracji można dokonać telefonicznie, dzwoniąc pod numer 18 333 7804 ; kom. 600 033 199 lub też pod jeden z numerów wskazanych poniżej w konkretnym punkcie porad. Dzwoniąc należy wskazać czy chodzi o poradę zdalną, czy bezpośrednią w punkcie.
 
Sprawy, które nie wymagają Państwa bezpośredniej obecności w punktach, prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo. Poniżej w załączniku znajduje się Wniosek o poradę prawną zdalną.

Mając na uwadze bezpieczeństwo oraz obowiązujący reżim sanitarny przestrzegać należy następujących zasad:
– dezynfekcja rąk przy wejściu,
– obowiązek zakrywania ust i nosa,
– zachowanie 2 m odległości od innych osób.
 
-------------------------------------------------------------------

Od 1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi  będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej zostały poszerzone o nieodpłatną mediację oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (wyłącznie w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową),
 • nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.
 • Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
 • W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Nieodpłatna mediacja (świadczona jest w miarę zgłaszanych potrzeb w  punktach prowadzonych przez organizację pozarządową):
 • może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.
 • może obejmować również:
  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów,
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.
 • Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.
 
Poniżej tabela przedstawia lokalizację i godziny dyżurów w punktach: 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/ oraz pod numerem telefonu: 18/ 33 37 804 ;


Liczba wyświetleń: 127
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30