A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nieruchomość w Nowym Rybiu przeznaczona do wynajęcia

03.03.2020
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204  ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem:

 
  1. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się na parterze  budynku położonego na działce ew. nr  639 , w Nowym Rybiu nr. 157, objętą  KW 8396 prowadzona przez Sąd Rejonowy  w  Limanowej ,wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną i c.o . Pomieszczenia  przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
  1. Pomieszczenia przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu .
  2. Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 52,68 m2 .
  3. Minimalną stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 3/2020 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2020 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu  i obecnie wynosi 11,19  zł netto.
  4. Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa - pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl)
 
 
 


Liczba wyświetleń: 451
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30