A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obchody Jubileuszu 90 rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej

28.11.2019
W poniedziałek 25 listopada 2019 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 90 rocznicy powstania Górskiej Szkoły Rolniczej w Łososinie Górnej. Pierwszym  punktem obchodów było odmówienie modlitwy za zmarłych nauczycieli i uczniów wraz ze złożeniem wiązanek  na  grobach twórców szkoły tj. Dyrektora  inż. Jana Drożdża spoczywającego na cmentarzu parafialnym w Łososinie Górnej oraz inż. Józefa Marka spoczywającego  na cmentarzu parafialnym w Tymbarku. Następnie uczestnicy  obchodów udali się do kościoła parafialnego w Łososinie Górnej  gdzie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji  zmarłych twórców  szkoły tj. Dyrektora  Jana Drożdża, nauczycieli  oraz  uczniów. Po mszy św. miało miejsce złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Legionistów a następnie uczestnicy przeszli alejką parku, gdzie Stanisław Golonka i Karol Wojtas zapoznali uczestników historycznymi miejscami  związanymi z Górską Szkołą Rolniczą. Potem wszyscy udali się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  nr 4 w Limanowej. Jak przystało na tradycję gościnności wszystkich witał  Dyrektor Szkoły Albert Golonka wraz z radosnym śpiewem  zespołu regionalnego "Słopniczanie".
Na przygotowanych stoiskach gastronomicznych można było degustować tradycyjne potrawy regionalne. Stoiska wystawiły: Koło Gospodyń Wiejskich w Łososinie Górnej pod przewodnictwem  Pani Marii Wróbel. Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi pod przewodnictwem Pani Marii Fiejtek, Gmina Łukowica pod przewodnictwem Wójta Gminy Bogdana Łuczkowskiego, Firma „Laskopol”, Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw w Ujanowicach „Suska Sechlońska”, Gospodarstwo Sadownicze Pana Wincentego Krzyżaka „Sady Wincenta” z  Żmiącej, Firma”Tymbark”,Firma Produkcyjno-Usługowa  "Naturex" Łukasza Nowaka z Żmiącej. Stoisko zaprezentowała również firma „Gold Drop” z Limanowej, producent ekologicznych środków czystości. Na sali gimnastycznej rozpoczęła się oficjalna część konferencji naukowej  „Rolnictwo na terenach górskich i podgórskich” prowadzona przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie poprzedzona powitaniem gości oraz  programem artystycznym, przygotowanym przez nauczycieli: panią Joannę Głabuś-Chowaniec, panią Małgorzatę Rychlewską, panią Jolantę Pawlik oraz pana Wojciecha Dudka, na podstawie scenariusza pana Adama Szafrańca. 


Wśród przybyłych gości powitano szczególnie następujące osoby : Panią Jadwigę Nowak córkę  inż. Józefa Marka, Panią Elizabeth Bleszynski wnuczkę  inż. Jana Drożdża, która przybyła z Stanów Zjednoczonych. Z rodziny Dyrektora Drożdża przybyły również: dr Kazimierz Kapera który w latach 1997–1999 pełnił funkcję pełnomocnika rządu do spraw rodziny w rządzie Premiera Jerzego Buzka, Pani Genowefa Kęska, Pani Anna Pomirczy, która przybyła z Norwegii, Pan Jarosław Drożdż. Powitano serdecznie Panią Bogusławę Stanowską-Cichoń dziennikarkę TVP, która aktualnie realizuje film dokumentalny poświęcony Górskiej Szkole Rolniczej jak i osobom inż. Jana Drożdża oraz inż. Józefa Marka. Liczną  grupę stanowili goście przedstawiciele, parlamentu, władz samorządowych, administracji państwowej, służb rolnych w osobach: Senator RP Jan Hamerski, Senator Zbigniew Cichoń, Poseł na Sejm RP Wiesław Janczyk, Wicekurator Małopolski Halina Cimer, Zastępca Dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR  Izabela Stefańczyk, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga,  Dyrektor Muzeum w Nowym Targu Robert Kowalski, Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut ,Wójt Gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski, Wójt Gminy Mszana Dolna Bolesław Żaba, Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Laskowa Zofia Bukowiec, Komisja Edukacji przy Radzie Powiatu Limanowskiego w osobach: Czesław Kawalec, Artur Żaba, Mieczysław Uryga, Grzegorz Wójcik, Stefan Hutek, Radny Powiatu Limanowskiego Jan Puchała, Radny Powiatu Limanowskiego Bogdan Grzyb, Przewodniczących  Kół Gminnych NSZZ Solidarność RI Stanisława Galicy –Gmina Limanowa, Czesława Zelka –Gmina Laskowa, Alinę Myszkowską Dyląg-Gmina Jodłownik, Janusza Mrowcę – Gmina Łukowica, Annę Michałek-Gmina Niedźwiedź. Wśród gości byli także przedstawiciele służb rolnych w osobach: Karol Zachwieja- Członek Zarządu Małopolskiej Izby Rolnej, Jerzy Jabłoński-Kierownik Powiatowego Odziału  ARiMR, Maciej Lachor –Kierownik Powiatowego Oddziału KRUS, Leszek Leśnik- Kierownik PZDR Limanowa. Obecni byli również przedstawiciele rady Miasta Limanowa, Gminy Limanowa, Gminy Laskowa, Gminy Łukowica. Liczą grupą gości byli Dyrektorzy Szkól średnich Powiatu Limanowskiego w osobach: Stanisław Wąsik-Dyrektor ZSTiO w Limanowej, Katarzyna Wacławik - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej, Anna Mruk Dyrektor I LO w Limanowej, Joanna Rudek- Dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Limanowej, Andrzeja Dębskiego-Dyrektora ZSTI w Mszanie Dolnej reprezentował nauczyciel  Krzysztof  Przybytek, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Limanowej Wiesław Stanik, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Kazimiera Zięba. Prezes ZNP Elżbieta Mordarska, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jacenty Musiał.   Główną częścią Jubileuszu była konferencja  naukowa  „Rolnictwo na terenach górskich i podgórskich” prowadzona przez wykładowców Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Konferencje prowadził  dr  Józef, Szymon Wroński –Limanowianin , wykładowca akademicki PAT w Krakowie, autor wielu publikacji o Limanowej a zwłaszcza Bazylice Limanowskiej. Poszczególne wykłady wygłosili :
Prof. dr hab. Jan Szarek „Ekologiczna produkcja zwierzęca w terenach górskich podgórskich
Prof. dr hab. inż. Tadeusz  Juliszewski- „Gospodarka górska – współczesne uwarunkowania” 
https://www.youtube.com/watch?v=HmuQEWbuZtM
Prof. dr hab. Wiesław Musiał -  „Problemy rozwoju rolnictwa na obszarach górskich”    
dr inż. Renata Bieżanowska-Kopeć – Wpływ żywienia na choroby cywilizacyjne"    

 
Obchodzony Jubileusz 90 lecia powstania Górskiej Szkoły Rolniczej to nie tylko wspomnienia o cudownej szkole, prawdziwej perle Limanowskie oświaty, ale to zadanie dla nas mieszkańców Ziemi Limanowskiej, by to genialne dzieło naszych wspaniałych rodaków inż. Jana Drożdża  i inż. Józefa Marka przywrócić do życia, by znów kształciła młode pokolenia, które będą przekształcać tę cudowną ziemię gór na wzór alpejski , gdzie siłą napędową tej gospodarki ma być smaczna ekologiczna, regionalna żywność w połączeniu z turystyką bazującej na walorach krajobrazowych i uzdrowiskowych  gór. Dzieło Górskiej Szkoły Rolniczej należy dokończyć. Oby jubileusz 100 lecia jej powstania był świętowany w murach reaktywowanej Szkoły. Tym sposobem zrealizowalibyśmy pragnienia oraz pozostawiony testament dwóch wielkich naszych rodaków jakimi byli inż. Jan Drożdż i inż. Józef  Marek. Tegoroczne uroczystości były obchodzone jako trzecie z kolei. Pierwsze miały miejsce w roku 1939 ,drugie 1990. Aby godnie można było świętować tegoroczny Jubileusz należy skierować słowa wdzięczności do wielu osób i instytucji wspierających finansowo i organizacyjnie obchody. Są nimi : Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski wraz z Urzędem Marszałkowskim, Pan Profesor Piotr Antkiewicz wykładowca Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie , który przygotował tematykę wykładów wraz doborem składu prelegentów w osobach; Prof. dr hab. Jana Szarka, Prof. dr hab. inż. Tadeusza  Juliszewskiego, Prof. dr hab. Wiesława Musiała, dr inż. Renaty Bieżanowskiej –Kopeć, Firma Gold Drop, Firma Eletrical, Firma Bogmar z Mszany Dolnej, Kółko Rolnicze w Starej Wsi, firma „Laskopol”, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej, Stowarzyszenie „Suska Sechlońska” , „Sady Wincenta” ze Żmiącej, firma"Naturex" ze Żmiacej, firma „Tymbark” Radny Gminy Limanowa Stanisław Sajdak, Radny Gminy Łukowica Rafał Mrowca, Wójt Gminy Łukowica, Wójt Gminy Limanowa Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Łososiny Górnej oraz z Starej Wsi, Jednostce Strzelec nr 2402 pod dowództwem  Inspektora Stanisława Dębskiego, Zespołowi Regionalnemu „Słopniczanie” pod kierownictwem Józefa Wójtowicza, pocztom sztandarowym, Adamowi Wikarowi ze Starej Wsi właścicielowi Firmy przewozowej.  Szczególne wyrazy podziękowania należą się Albertowi Golonce Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Limanowej wraz z Gronem Pedagogicznym,  Radą Rodziców ,uczniami oraz pracownikami obsługi. Tegorocznych uroczystości oraz uroczystości w 1990 roku nie odbyłyby się gdyby nie pasja Stanisława Golonki emerytowanego nauczyciela z Łososiny Górnej twórcy Izby Pamięci Łososińskich placówek oświatowych, w tym Górskiej Szkoły Rolniczej. To dzięki Jego wieloletniej pracy dokumentującej dorobek Szkoły, możemy na nowo odkrywać  i poznawać  Górską Szkołę Rolniczą w Łososinie Górnej jako Perłę Limanowskiej Oświaty. Ogrom pracy dokumentalnej zaowocował okolicznościową publikacją której autorami są Stanisław Golonka i Karol Wojtas a słowo wstępne napisał dr Józef Szymon Wroński. 
                                                                                                
  Autor: Stefan Hutek

Liczba wyświetleń: 728
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30