A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 11.10.2019 r.

11.10.2019
Na podstawie art. 49, art. 10  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się że w dniu 11.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek:

SOLWA 1 Sp. z. o. o. ul. Bankowa 9A/1, 05-090 Dawidy Bankowe
 
pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną tj.: montażem urządzeń do przetwarzania energii, budowie doziemnych instalacji elektrycznych, kontenerowej stacji transformatorowej i rozdzielnic elektrycznych wraz z zabezpieczeniami
 
obejmującego teren działek o numerach ewidencyjnych 92 - obręb WALOWA GÓRA.

 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 11.10.2019 r. do 18.10.2019 r.

 
Godziny przyjęć stron: poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00.

Pełna treść Obwieszczenia w załączniku poniżej.


Liczba wyświetleń: 709
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30