A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Obwieszczenia o wszęciu postępowań

20.05.2019
Na podstawie art. 49, art. 10  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się że w dniu 15.05.2019 r zostały wszczęte postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu następujących lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1. "Budowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia i rozbiórki istniejącej sieci." Na nieruchomosciach położonych w Młynnem, nr ewidencyjny gruntu: 596,597/4,597/2,597/5, 597/1, 634/2, 644.

2. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia i rozbiórki istniejącej sieci." Na nieruchomosciach położonych w Młynnem, nr ewidencyjny gruntu: 596,597/4,597/2,597/5, 597/1, 634/2, 644.

3. "Budowa telekomunikacyjnej sieci kablowej wraz z rozbiórką odcinka linii napowietrznej". Na nieruchomościach położonych w Młynnem, nr ewidencyjny gruntu: 597/1,597/2, 597/4, 597/5, 634/2, 644.

4. "Budowa eloktroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4 kV oświetlenia przejscia dla pieszych w środku drogi powiatowej nr 1619k." Na nieruchomościach położonych w Rupniowie, nr ewidencyjny gruntów: 743/1, 743/10, 242/2.


 
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym  w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się , co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie w Wydziale Geodezji, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, pok. nr 6 w dniach od 17.05.2019 do 24.05.2019 r.


Godziny przyjęć stron:
poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00


Liczba wyświetleń: 592
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Tel: 18 33-72-252
Fax: 18 33-71-337
[email protected]
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30