Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

III rata opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 30 września!

07.09.2017
Urząd Gminy Limanowa przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Limanowa, że 30 września (sobota) 2017 r. mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń w roku bieżącym. W przypadku niezapłacenia jej w terminie przedsiębiorca ma 30 dni na uregulowanie tej opłaty powiększonej o 30% opłaty rocznej.
Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu (gotówką) lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Limanowej :
40 8804 0000 0000 0000 0723 0053 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niedokonanie wpłaty w wymaganej wysokości w w/w terminie wyznaczonym przez ustawę
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.
Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu dotychczasowego zezwolenia.
Informacji na temat opłat udziela Beata Dutka - Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy Limanowa, pok. nr 4, ul. M. B. Bolesnej 18B, numer telefonu  18) 33-72-252 wew. 132.
 


Liczba wyświetleń: 4090
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne