Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Spotkanie z ks. dr Stanisławem Pyszką w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi

15.08.2013

W dniu 8 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Czwartki literackie w Bibliotekach Publicznych Gminy Limanowa" z ks. dr Stanisławem Pyszką SJ pt. "MOŻESZ MNIE ZAPYTAĆ O WSZYSTKO. PRAKTYCZNA REFLEKSJA WIELOLETNIEGO WYKŁADOWCY KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ".

Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi przywitał wszystkich uczestników spotkania, wśród których byli Franciszek Bieda - Z-ca Wójta Gminy Limanowa, Radni Gminy Limanowa: Józef Mąka, Józef Zoń, Edward Bugański, Sołtys Starej Wsi - Mieczysław Bulanda, Joanna Michalik - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Limanowej, Maria Kawula - Instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej, bibliotekarze z gminnych bibliotek publicznych: Lidia Piegza, Janina Kwit, Teresa Frączek, mieszkańcy Gminy Limanowa, w tym spora część z Starej Wsi. Następnie przedstawił postać Jezuity, ks. dr Stanisław Pyszka doktorat z filozofii społecznej obronił w 1985 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1984 roku jest wykładowcą akademickim w Akademii Ignatianum przy ul. Kopernika 26 w Krakowie. Był redaktorem "Posłańca Serca Jezusowego", oraz redaktorem książek w Wydawnictwie WAM. Ks. dr Stanisław Pyszka należy do wybitnych kapłanów, filozofów, którego cechuje ogromna skromność i umiar. Jezuici w dziejach Kościoła wywarli ogromny wpływ, czego doświadczamy po dziś dzień chociażby w osobie Jezuity Franciszka obecnego Papieża. Jacenty Musiał zacytował ks. prof. Józefa Tischnera, że
"Głosy filozofów są jak termometr w ludzkim organizmie. Zazwyczaj przez filozofię najlepiej wyraża się gorączka tego świata".Podczas spotkania ks. dr Stanisław Pyszka mówił o katolickiej nauce społecznej kościoła o swych doświadczeniach i pracy naukowej, oraz publikacjach książkowych. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Istotnie człowiek rodzi się, żyje i umiera wśród innych ludzi - jest istotą społeczną. Dorasta, pracuje i wypoczywa, komunikuje się z innymi - tworzy relacje społeczne. Katolicka nauka społeczna składa się z trzech aspektów - doktryn kościoła katolickiego, które odnoszą się do kwestii zbiorowych problemów społeczności lub też całej ludności. Skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli, stawia sobie trzy zadania , określa i przypomina z punktu widzenia chrześcijańskiego i ludzkiego podstawowe zasady, które rządzą życiem społecznym, oferuje kryteria oceny rzeczywistości społecznej oraz wskazuje na sposoby działania, mające na celu naprawę złych struktur i relacji . Papież Jan XXIII twierdził, że
"Światem katolickiej nauki społecznej jest prawda, celem sprawiedliwość, a główną siłą miłość".

W drugiej części spotkania księdzu Stanisławowi Pyszce zebrani uczestnicy zadawali liczne pytania między innymi Józef Mąka pytał o granice swobody i wolności. Odpowiadając na to pytanie prelegent mówił, że obowiązują trzy zasady społeczne: solidarność, pomocniczość, dobro wspólne. Mówił, że w tej materii prawda musi być wzajemną relacją, to co jest dla mnie dobre, powinno być dobre dla drugiego człowieka. Bardzo istotne jest w tym temacie pojęcie dobra wspólnego, które powinno być zmierzaniem do dobra zarówno indywidualnych osób jak i zbiorowości w sposób uporządkowany. Granice wolności wyznacza prawo natury, o którym pisał już Cyceron " Wolność musi być ograniczona przez dobro i prawdę". Jak wyglądają nauki Papieża Jana Pawła II w kontekście medialnej rzeczywistości w naszym kraju pytał Józef Mąka. Ks. dr Pyszka podał przykład pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1991 roku w tym czasie media wybiórczo relacjonowały tę pielgrzymkę. Niejednokrotnie media prezentując nauki Jana Pawła II opacznie ją interpretowały, dlatego też Papież Jan Paweł II apelował, aby każdy z nas był człowiekiem sumienia.

Wśród wielu innych pytań padło również pytanie jak przyjęli Jezuici, wybór kardynała Jorge Mario Bergoglio na Papieża. Ks. dr Stanisław Pyszka odpowiedział że całe zgromadzenie Jezuitów modli się w intencji Papieża Franciszka, aby jego reformy powiodły się dla dobra kościoła, oraz zaznaczył również iż Papież nie ma łatwego zadania.

Po zakończeniu dyskusji Franciszek Bieda - Z-ca Wójta Gminy Limanowa i Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi podziękowali ks. dr Stanisławowi Pyszce za bardzo ciekawy wykład i dyskusję. Po spotkaniu każdy mógł porozmawiać i wymienić swoje poglądy z Jezuitą. Wśród uczestników spotkania znalazła się także studenta ks. dr Stanisława Pyszki Agata Rybka z Tymbarku.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania w ramach cyklu "Czwartki literackie w Bibliotekach Gminy Limanowa", które są realizowane w ramach projektu z Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

J.M

W dniu 8 sierpnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu "Czwartki literackie w Bibliotekach Publicznych Gminy Limanowa" z ks. dr Stanisławem Pyszką SJ pt. "MOŻESZ MNIE ZAPYTAĆ O WSZYSTKO. PRAKTYCZNA REFLEKSJA WIELOLETNIEGO WYKŁADOWCY KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ".

Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi przywitał wszystkich uczestników spotkania, wśród których byli Franciszek Bieda - Z-ca Wójta Gminy Limanowa, Radni Gminy Limanowa: Józef Mąka, Józef Zoń, Edward Bugański, Sołtys Starej Wsi - Mieczysław Bulanda, Joanna Michalik - Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Limanowej, Maria Kawula - Instruktor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej, bibliotekarze z gminnych bibliotek publicznych: Lidia Piegza, Janina Kwit, Teresa Frączek, mieszkańcy Gminy Limanowa, w tym spora część z Starej Wsi. Następnie przedstawił postać Jezuity, ks. dr Stanisław Pyszka doktorat z filozofii społecznej obronił w 1985 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 1984 roku jest wykładowcą akademickim w Akademii Ignatianum przy ul. Kopernika 26 w Krakowie. Był redaktorem "Posłańca Serca Jezusowego", oraz redaktorem książek w Wydawnictwie WAM. Ks. dr Stanisław Pyszka należy do wybitnych kapłanów, filozofów, którego cechuje ogromna skromność i umiar. Jezuici w dziejach Kościoła wywarli ogromny wpływ, czego doświadczamy po dziś dzień chociażby w osobie Jezuity Franciszka obecnego Papieża. Jacenty Musiał zacytował ks. prof. Józefa Tischnera, że
"Głosy filozofów są jak termometr w ludzkim organizmie. Zazwyczaj przez filozofię najlepiej wyraża się gorączka tego świata".Podczas spotkania ks. dr Stanisław Pyszka mówił o katolickiej nauce społecznej kościoła o swych doświadczeniach i pracy naukowej, oraz publikacjach książkowych. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Istotnie człowiek rodzi się, żyje i umiera wśród innych ludzi - jest istotą społeczną. Dorasta, pracuje i wypoczywa, komunikuje się z innymi - tworzy relacje społeczne. Katolicka nauka społeczna składa się z trzech aspektów - doktryn kościoła katolickiego, które odnoszą się do kwestii zbiorowych problemów społeczności lub też całej ludności. Skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli, stawia sobie trzy zadania , określa i przypomina z punktu widzenia chrześcijańskiego i ludzkiego podstawowe zasady, które rządzą życiem społecznym, oferuje kryteria oceny rzeczywistości społecznej oraz wskazuje na sposoby działania, mające na celu naprawę złych struktur i relacji . Papież Jan XXIII twierdził, że
"Światem katolickiej nauki społecznej jest prawda, celem sprawiedliwość, a główną siłą miłość".

W drugiej części spotkania księdzu Stanisławowi Pyszce zebrani uczestnicy zadawali liczne pytania między innymi Józef Mąka pytał o granice swobody i wolności. Odpowiadając na to pytanie prelegent mówił, że obowiązują trzy zasady społeczne: solidarność, pomocniczość, dobro wspólne. Mówił, że w tej materii prawda musi być wzajemną relacją, to co jest dla mnie dobre, powinno być dobre dla drugiego człowieka. Bardzo istotne jest w tym temacie pojęcie dobra wspólnego, które powinno być zmierzaniem do dobra zarówno indywidualnych osób jak i zbiorowości w sposób uporządkowany. Granice wolności wyznacza prawo natury, o którym pisał już Cyceron " Wolność musi być ograniczona przez dobro i prawdę". Jak wyglądają nauki Papieża Jana Pawła II w kontekście medialnej rzeczywistości w naszym kraju pytał Józef Mąka. Ks. dr Pyszka podał przykład pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1991 roku w tym czasie media wybiórczo relacjonowały tę pielgrzymkę. Niejednokrotnie media prezentując nauki Jana Pawła II opacznie ją interpretowały, dlatego też Papież Jan Paweł II apelował, aby każdy z nas był człowiekiem sumienia.

Wśród wielu innych pytań padło również pytanie jak przyjęli Jezuici, wybór kardynała Jorge Mario Bergoglio na Papieża. Ks. dr Stanisław Pyszka odpowiedział że całe zgromadzenie Jezuitów modli się w intencji Papieża Franciszka, aby jego reformy powiodły się dla dobra kościoła, oraz zaznaczył również iż Papież nie ma łatwego zadania.

Po zakończeniu dyskusji Franciszek Bieda - Z-ca Wójta Gminy Limanowa i Jacenty Musiał - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi podziękowali ks. dr Stanisławowi Pyszce za bardzo ciekawy wykład i dyskusję. Po spotkaniu każdy mógł porozmawiać i wymienić swoje poglądy z Jezuitą. Wśród uczestników spotkania znalazła się także studenta ks. dr Stanisława Pyszki Agata Rybka z Tymbarku.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania w ramach cyklu "Czwartki literackie w Bibliotekach Gminy Limanowa", które są realizowane w ramach projektu z Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

J.MLiczba wyświetleń: 2970
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne