Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

25.05.2015

Urząd Gminy Limanowa - Wydział Organizacyjny przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Limanowa, , że są obowiązani  wnieść na rachunek Urzędu Gminy  opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż  alkoholu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r.

 

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu (gotówką) lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Limanowej :

40 8804 0000 0000 0000 0723 0053 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może  ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

 Informacji na temat opłat udziela Beata Dutka - Wydział Organizacyjny  Urzędu Gminy Limanowa, pok. nr 4, ul. M. B. Bolesnej 18B, numer telefonu  18) 33-72-252 wew. 132.

Urząd Gminy Limanowa - Wydział Organizacyjny przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Limanowa, , że są obowiązani  wnieść na rachunek Urzędu Gminy  opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż  alkoholu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2015 r.

 

Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu (gotówką) lub na konto Urzędu - Bank Spółdzielczy w Limanowej :

40 8804 0000 0000 0000 0723 0053 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

 Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może  ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

 Informacji na temat opłat udziela Beata Dutka - Wydział Organizacyjny  Urzędu Gminy Limanowa, pok. nr 4, ul. M. B. Bolesnej 18B, numer telefonu  18) 33-72-252 wew. 132.Liczba wyświetleń: 14269
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne