Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

W trosce o rozwój gospodarczy Limanowszczyzny

18.03.2012

W dniu 19 marca br. w Limanowskim Domu Kultury odbył się panel dyskusyjny poświęcony ważnym problemom gospodarczym Limanowszczyzny.

Organizatorem spotkania było Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej, której Prezesem jest Stanisław Gągała. Prezes Stowarzyszenia na wstępie przywitał uczestników i
zaproszonych gości wśród których byli m.in.: Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa, Wiesław Jańczyk - Poseł na Sejm RP, Grzegorz Biedroń - Radny Sejmiku Województwa małopolskiego, Jan Puchała - Starosta Limanowski, Franciszek Dziedzina - Wice Starosta Limanowski, Tomasz Krupiński - Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego oraz wielu dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów.


Prezes Stanisław Gągała rozpoczynając panel mówił, że przedsiębiorcy oczekują jasnych, czytelnych, klarownych, rozważnych decyzji i przepisów pozwalających rozwijać się firmom. Przedsiębiorca to osoba która nie tylko zatrudnia pracowników, ale przede wszystkim odprowadza podatki do budżetu.

Wprowadzenie do dyskusji rozpoczął Józef Oleksy - Wice Prezes Stowarzyszenia, który mówił, że nie ważne skąd przybywa potencjalny przedsiębiorca, ważne jest to że tworzy się nowe miejsca pracy. Apelował aby połączyć wszystkie wysiłki na rzecz rozwoju Ziemi Limanowskiej, dodając że mieszkają tutaj wspaniali, mądrzy i pracowici ludzie mający wiele ciekawych pomysłów. Brakuje jednak szeroko pojętej infrastruktury: kanalizacji, brak terenów do inwestowania, istnieje ogromny problem ze scalaniem gruntów. Należy wyznaczyć tereny celem tworzenia inkubatora przedsiębiorczości. Brak jest także dróg szybkiego ruchu, które są bardzo ważne w rozwoju terenów. Józef Oleksy zwrócił się do Starostwa, aby edukacja wpisana była w politykę regionu, tak aby kierunki edukacyjne oparte były na ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. Dużym odciążeniem dla przedsiębiorców byłoby, ułatwienie młodzieży odbywanie praktyk i zdobywanie niezbędnych kwalifikacji. Szeroko pojęta wiedza jest bowiem niezbędna do zakładania i rozwoju własnych firm. Ważnym elementem jest promocja oraz postrzeganie Limanowej jako - Marki Limanowszczyzny. Trzeba budować pozytywny wizerunek Ziemi Limanowskiej, tak aby kapitał i przedsiębiorczy ludzie przybywali do Limanowej. Mamy banki, a więc zaplecze finansowe jest. Mieszkańcy, potencjalni przedsiębiorcy mają pomysł - musimy to wykorzystać.

Kończąc swoje wystąpienie Józef Oleksy wspomniał o wielkim potencjale - dziedzictwie kulturowym i krajobrazowym. Musimy być otwarci na szeroką współpracę.

Z zaproszonych gości głos zabrali m.in. Wójt Gminy Tymbark - Lech Nowak oraz Poseł na Sejm RP - Wiesław Janczyk, który mówił że Limanowszczyzna ma najwięcej do stracenia. Nastąpi wówczas zmonopolizowanie cen za śmieci, gdyż z terenu naszego powiatu będą one wywożone do Myślenic. Tam powstała regionalna instalacja utylizująca śmieci. Poseł Janczyk zwrócił także uwagę na to, że za mało środków jest przeznaczanych na aktywizację bezrobocia, środków tych jest 11-krotnie mniej niż w innych państwach Unii Europejskiej.

Grzegorz Biedroń - radny sejmiku województwa małopolskiego mówił o ogromnym bezrobociu w powiecie limanowskim. "W bezrobociu rywalizujemy z Dąbrową Tarnowską, powiat nasz zajmuje 2 miejsce w województwie. Problem w tym, że powiat tarnowski jest powiatem rolniczym."

Spośród wielu innych wójtów i przedsiębiorców głos zabrał również Władysław Pazdan - Wójt Gminy Limanowa, który mówił że każdy z nas wykonuje zadanie określone ustawami. Gminy stwarzają warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, są jednak ogromne ograniczenia, brakuje terenów komunalnych i przemysłowych. Samorządy dwa razy się zastanawiają zanim podejmują decyzję o podniesieniu podatków. Natomiast jeśli wójt zwolni przedsiębiorcę z podatków - jest to pomoc publiczna, ale tyle samo gmina otrzyma mniej subwencji, są to "nożyce obosieczne" . Jest potrzebny dialog między samorządami a przedsiębiorcami, wszystko musi być prowadzone w granicach prawa.

Starosta Jan Puchała mówił natomiast o zlikwidowanych instytucjach: GUS, że zbyt późno doszła do nas informacja o planowanej likwidacji, gdy już wcześniej decyzje zapadły, siedziba Sanepidu dzięki podjętym działaniom została przeniesiona do nowego lokalu przy ul. M.B. Bolesnej. Z kolei sprawa dotycząca likwidacji Sądu Rejonowego w Limanowej nie jest zamknięta, prowadzone są rozmowy na szczeblu ministerialnym, aby Sąd Rejonowy pozostał w Limanowej.

Marszałek Marek Sowa w swoim wystąpieniu odniósł się do podnoszonych przez rozmówców kwestii m.in., że były prowadzone konsultacje dotyczące wywozu śmieci do Myślenic. Nie można być również 22 laboratoriów w Sanepidach w województwie, gdyż nie stać nas na ich doposażenie w wysokim standardzie. W kwestii likwidacji GUS w Limanowej Marszałek poinformował, że w obecnej dobie internetu wszystkie sprawy można załatwić w domu i funkcjonowanie takiej instytucji na poziomie powiatu jest nieracjonalne. Nie jest to tak, że gminy mają tak duże szanse rozwoju jak duże miasta, gdyż sfera usług zawsze będzie mniejsza na wsiach. Marszałek zwrócił ponadto uwagę na potrzebę tworzenia stref ekonomicznych w poszczególnych gminach, bo wówczas łatwiej będzie umiejscawiać firmy na ich obszarach. Poinformował on również o powstawaniu mocnego Subregionu Sądeckiego oraz przedstawił mapę małopolskich inwestycji drogowych jakie będą realizowane. Marszałek ponadto przedstawił strategię województwa małopolskiego.

Podczas spotkania Prezes Stanisław Gągała zaapelował aby przełamywać stereotypy myślenia. To w interesie samorządów jest tworzenie terenów przemysłowych, gdzie można lokalizować zakłady przemysłowe. Odczytał przesłanie Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców które zostało przyjęte przez uczestników. Treść przesłania - w załączeniu.

Jacenty Musiał
W dniu 19 marca br. w Limanowskim Domu Kultury odbył się panel dyskusyjny poświęcony ważnym problemom gospodarczym Limanowszczyzny.

Organizatorem spotkania było Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej, której Prezesem jest Stanisław Gągała. Prezes Stowarzyszenia na wstępie przywitał uczestników i
zaproszonych gości wśród których byli m.in.: Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa, Wiesław Jańczyk - Poseł na Sejm RP, Grzegorz Biedroń - Radny Sejmiku Województwa małopolskiego, Jan Puchała - Starosta Limanowski, Franciszek Dziedzina - Wice Starosta Limanowski, Tomasz Krupiński - Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego oraz wielu dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów.


Prezes Stanisław Gągała rozpoczynając panel mówił, że przedsiębiorcy oczekują jasnych, czytelnych, klarownych, rozważnych decyzji i przepisów pozwalających rozwijać się firmom. Przedsiębiorca to osoba która nie tylko zatrudnia pracowników, ale przede wszystkim odprowadza podatki do budżetu.

Wprowadzenie do dyskusji rozpoczął Józef Oleksy - Wice Prezes Stowarzyszenia, który mówił, że nie ważne skąd przybywa potencjalny przedsiębiorca, ważne jest to że tworzy się nowe miejsca pracy. Apelował aby połączyć wszystkie wysiłki na rzecz rozwoju Ziemi Limanowskiej, dodając że mieszkają tutaj wspaniali, mądrzy i pracowici ludzie mający wiele ciekawych pomysłów. Brakuje jednak szeroko pojętej infrastruktury: kanalizacji, brak terenów do inwestowania, istnieje ogromny problem ze scalaniem gruntów. Należy wyznaczyć tereny celem tworzenia inkubatora przedsiębiorczości. Brak jest także dróg szybkiego ruchu, które są bardzo ważne w rozwoju terenów. Józef Oleksy zwrócił się do Starostwa, aby edukacja wpisana była w politykę regionu, tak aby kierunki edukacyjne oparte były na ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. Dużym odciążeniem dla przedsiębiorców byłoby, ułatwienie młodzieży odbywanie praktyk i zdobywanie niezbędnych kwalifikacji. Szeroko pojęta wiedza jest bowiem niezbędna do zakładania i rozwoju własnych firm. Ważnym elementem jest promocja oraz postrzeganie Limanowej jako - Marki Limanowszczyzny. Trzeba budować pozytywny wizerunek Ziemi Limanowskiej, tak aby kapitał i przedsiębiorczy ludzie przybywali do Limanowej. Mamy banki, a więc zaplecze finansowe jest. Mieszkańcy, potencjalni przedsiębiorcy mają pomysł - musimy to wykorzystać.

Kończąc swoje wystąpienie Józef Oleksy wspomniał o wielkim potencjale - dziedzictwie kulturowym i krajobrazowym. Musimy być otwarci na szeroką współpracę.

Z zaproszonych gości głos zabrali m.in. Wójt Gminy Tymbark - Lech Nowak oraz Poseł na Sejm RP - Wiesław Janczyk, który mówił że Limanowszczyzna ma najwięcej do stracenia. Nastąpi wówczas zmonopolizowanie cen za śmieci, gdyż z terenu naszego powiatu będą one wywożone do Myślenic. Tam powstała regionalna instalacja utylizująca śmieci. Poseł Janczyk zwrócił także uwagę na to, że za mało środków jest przeznaczanych na aktywizację bezrobocia, środków tych jest 11-krotnie mniej niż w innych państwach Unii Europejskiej.

Grzegorz Biedroń - radny sejmiku województwa małopolskiego mówił o ogromnym bezrobociu w powiecie limanowskim. "W bezrobociu rywalizujemy z Dąbrową Tarnowską, powiat nasz zajmuje 2 miejsce w województwie. Problem w tym, że powiat tarnowski jest powiatem rolniczym."

Spośród wielu innych wójtów i przedsiębiorców głos zabrał również Władysław Pazdan - Wójt Gminy Limanowa, który mówił że każdy z nas wykonuje zadanie określone ustawami. Gminy stwarzają warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, są jednak ogromne ograniczenia, brakuje terenów komunalnych i przemysłowych. Samorządy dwa razy się zastanawiają zanim podejmują decyzję o podniesieniu podatków. Natomiast jeśli wójt zwolni przedsiębiorcę z podatków - jest to pomoc publiczna, ale tyle samo gmina otrzyma mniej subwencji, są to "nożyce obosieczne" . Jest potrzebny dialog między samorządami a przedsiębiorcami, wszystko musi być prowadzone w granicach prawa.

Starosta Jan Puchała mówił natomiast o zlikwidowanych instytucjach: GUS, że zbyt późno doszła do nas informacja o planowanej likwidacji, gdy już wcześniej decyzje zapadły, siedziba Sanepidu dzięki podjętym działaniom została przeniesiona do nowego lokalu przy ul. M.B. Bolesnej. Z kolei sprawa dotycząca likwidacji Sądu Rejonowego w Limanowej nie jest zamknięta, prowadzone są rozmowy na szczeblu ministerialnym, aby Sąd Rejonowy pozostał w Limanowej.

Marszałek Marek Sowa w swoim wystąpieniu odniósł się do podnoszonych przez rozmówców kwestii m.in., że były prowadzone konsultacje dotyczące wywozu śmieci do Myślenic. Nie można być również 22 laboratoriów w Sanepidach w województwie, gdyż nie stać nas na ich doposażenie w wysokim standardzie. W kwestii likwidacji GUS w Limanowej Marszałek poinformował, że w obecnej dobie internetu wszystkie sprawy można załatwić w domu i funkcjonowanie takiej instytucji na poziomie powiatu jest nieracjonalne. Nie jest to tak, że gminy mają tak duże szanse rozwoju jak duże miasta, gdyż sfera usług zawsze będzie mniejsza na wsiach. Marszałek zwrócił ponadto uwagę na potrzebę tworzenia stref ekonomicznych w poszczególnych gminach, bo wówczas łatwiej będzie umiejscawiać firmy na ich obszarach. Poinformował on również o powstawaniu mocnego Subregionu Sądeckiego oraz przedstawił mapę małopolskich inwestycji drogowych jakie będą realizowane. Marszałek ponadto przedstawił strategię województwa małopolskiego.

Podczas spotkania Prezes Stanisław Gągała zaapelował aby przełamywać stereotypy myślenia. To w interesie samorządów jest tworzenie terenów przemysłowych, gdzie można lokalizować zakłady przemysłowe. Odczytał przesłanie Regionalnego Stowarzyszenia Przedsiębiorców które zostało przyjęte przez uczestników. Treść przesłania - w załączeniu.

Jacenty Musiał


Liczba wyświetleń: 1724
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne