A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

08.03.2017
Informacja o rozpoczęciu konsultacji uchwały Nr XV/167/2017 Rady Gminy Limanowaz dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 
Wójt Gminy Limanowa informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) działającymi na terenie Gminy Limanowa.
 
Przedmiot konsultacji:
 
Uchwały Nr  XV/167/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 
Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 marca 2017 r.
 
Termin zakończenia konsultacji: 16 marca 2017 r.
 
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Limanowa mogą zapoznać się z „uchwałą Nr  XV/167/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe”  w załączniku poniżej lub w BIP w zakładce RADA – UCHWAŁY – 2014-2018 oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Limanowa, w godzinach pracy Urzędu.
 
Opinie i uwagi dotyczące „uchwały Nr XV/167/2017 Rady Gminy Limanowa z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe” można składać korzystając z poniższego formularza konsultacji drogą elektroniczna na adres e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl oraz osobiście w pokoju nr 31 w Urzędzie Gminy Limanowa w godzinach od 7.30 do 15.30.

Link do uchwały: http://bip.malopolska.pl/uglimanowa,a,1295935,uchwala-nr-xv1672017-rady-gminy-limanowa-z-dnia-23-lutego-2017-r-w-sprawie-projektu-dostosowania-sie.html

 


Liczba wyświetleń: 571
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30