Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
 
Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” na terenie Gmina Limanowa powstanie kort tenisowy w Starej Wsi Woli. To pierwszy taki obiekt na terenie gminy Limanowa.
Wartość całego zadania wyniesie 549 695,03 zł przy dofinansowaniu w wysokości 255 479,00 zł.

W ramach zadania zostanie wybudowany kort o nawierzchni twardej (dwuwarstwowej poliuretanowej nawierzchni sportowej). Obiekt zostanie ogrodzony, a zagospodarowanie terenu obejmować będzie utwardzenie przejścia kostką brukową, wykonany zostanie również utwardzony parking oraz plantowanie i humusowanie terenu. W ramach zadania zamontowane zostaną dwie zadaszone wiaty dla sportowców.

Kort oddany został już do użytku.
Wiecej na ten temat można przeczytać tu: https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/11/pierwszy-na-terenie-gminy-limanowa-kort-do-tenisa-oddany-do-uzytku
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne