Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa


Realizacja zadania pn: Remont drogi gminnej nr 340500K Siekierczyna - Raszówki - Jabłoniec w km 0+000 – 3+219 w miejscowości Siekierczyna, Gmina Limanowa dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
W ramach zadania na całej długości 3,22 km wykonano warstwę wiążącą oraz warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 10 cm oraz wzmocniono nawierzchnię z użyciem siatki szklano-węglowej. Zrobiono kilka wysepek dla osób korzystających z komunikacji publicznej. Wykonano poprawę odwodnienia drogi, jak również wykonano nowe pobocza skropione emulsją asfaltową oraz dopasowano niweletę zjazdów do remontowanej drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wykonano nowe oznakowanie  drogi na całej jej długości.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 069 086,57 zł, z czego 668 743,00 zł stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o.

Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne