Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa


Realizacja zadania pn: Przebudowie drogi Siekierczyna - Jabłoniec w km 0+000 – 1+434 w miejscowości Siekierczyna, Stara Wieś, Gmina Limanowa dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
W ramach zadania na odcinku o długości 1,434 km wykonano nową nawierzchnię wraz z poboczami, poprawiono odwodnienie drogi z wymianą przepustów oraz wykonano nowe oznakowanie drogi na całej jej długości.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 493 033,80 zł, z czego 968 614,00 zł stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Wykonawcą zadania była firma EUROVIA POLSKA S.A.Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne