Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Realizacja zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr K340452 Męcina – Kłodne – Stańkowa w km od 0+027,22 do km 0+975” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
Zakres przedmiotowy realizowanych prac obejmował: wymianę nawierzchni drogi na odcinku o długości ok. 950 m, budowę chodnika na długości 600 m oraz poboczy. Inwestycja obejmowała również  przebudowę odwodnienia - w tym wykonanie kanalizacji deszczowej, umocnienie rowów oraz przebudowę istniejącej, kolidującej sieci gazowej i teletechnicznej, w ramach zadania wykonane zostało także oświetlenie uliczne - przy drodze stanęły 23 lampy hybrydowe.

Całkowita wartość zadania wyniosła 2 450 428,26 zł, z czego 1 344 571,00 zł stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe "ZIBUD" z Kamienicy.Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne