Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Realizacja zadania pn: „Budowa drogi Stara Wieś  - Podlipowe w ramach ZRID wraz z rozbudową mostu w ciągu drogi” dofinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych. 
 
Zakres przedmiotowy realizowanych prac obejmował: rozbudowę drogi gminnej do parametrów klasy „L” tj. poszerzenie drogi do szerokości 5,5 m na odcinkach prostych na długości 1697,5 mb, a także wykonanie nowej konstrukcji drogi oraz nawierzchni bitumicznej.  Zadanie obejmowało również  przebudowę odwodnienia (w tym wykonanie kanalizacji deszczowej), umocnienie rowów oraz przebudowę istniejącej, kolidującej sieci gazowej, teletechnicznej, energetycznej i wodociągowej. W ramach inwestycji wykonano również przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1609 Limanowa – Kamienica  oraz remont skrzyżowania z ulicą Józefa Bema w Limanowej.
 
Całkowita wartość zadania wyniosła prawie 3 900.000,00 zł, z czego 1 526.806,00 zł stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.


Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne